Інструкція з використання е-каталогу “Prozorro-market”

Зазначена інструкція регулює питання здійснення закупівлі товарів, вартість яких є меншою за вартість, що встановлена в абзацах другому і третьому частини першої статті 2 Закону України “Про публічні закупівлі” (далі - Закон) в електронній системі закупівель для відбору постачальника товару (товарів) під час здійснення закупівель шляхом використання е-каталогу “Prozorro-market”. Інструкція затверджена 22.04.2019 наказом Державного підприємства "ПРОЗОРРО" № 16.

1. Терміни та визначення

1.1. Адміністратор електронного каталогу – юридична особа, що визначає товарну номенклатуру та структуру е-каталогу, створює профілі, проводить кваліфікацію постачальників та аналізує на відповідність їх пропозиції через систему управління е-каталогом.

1.2. Електронний каталог “Prozorro-market” (е-каталог) - систематизована база актуальних пропозицій, що формується та наповнюється адміністратором е-каталогу в електронній системі закупівель та може використовуватись замовником для здійснення закупівлі товарів, вартість яких є меншою за вартість, що встановлена в абзацах другому і третьому частини першої статті 2 Закону з метою відбору постачальника товару (товарів).

1.3. Користувач е-каталогу - замовник, що зареєстрований в електронній системі Prozorro, який здійснює закупівлю з використанням е-каталогу та постачальник, що зареєстрований в електронній системі Prozorro, який за власним бажанням використовує е-каталог для подання пропозицій.

1.4. Пропозиція - опис товару (товарів), що запропоновані постачальником для наповнення е-каталогу та інформація зазначена в оголошенні про відбір.

1.5. Профіль - набір значень технічних характеристик предмету закупівлі, якому може відповідати один або декілька товарів.

1.6. Постачальник - фізична особа, у тому числі фізична особа - підприємець, юридична особа (резидент або нерезидент), пропозиція якої розміщена в е-каталозі після кваліфікації за певною групою товарів.

Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі та постанові Кабінету Міністрів України від 24.02.2016 № 166 “Про затвердження Порядку функціонування електронної системи закупівель та проведення авторизації електронних майданчиків”.

2. Загальні положення

2.1. Використання е-каталогу замовником є безоплатним та добровільним.

2.2. Доступ до е-каталогу забезпечується через авторизовані/попередньо авторизовані електронні майданчики, які мають реалізований функціонал е-каталогу.

2.3. Вимоги до профілів товарів, критерії кваліфікації для постачальників встановлюються Адміністратором е-каталогу.

2.4. Проведення відбору постачальників до е-каталогу здійснюється Адміністратором е-каталогу з урахуванням положень цієї Інструкції.

3. Функції адміністратора е-каталогу та порядок відбору постачальника

3.1. Оголошення про проведення відбору постачальників до е-каталогу та перелік умов їх відбору (далі - оголошення про відбір) публікуються Адміністратором е-каталогу на веб-порталі Уповноваженого органу (prozorro.gov.ua).

3.2. Оголошення про відбір є актуальним протягом всього строку дії профілю, що визначається Адміністратором е-каталогу. Кінцевий строк подання пропозицій не встановлюється.

3.3. В оголошенні про відбір обов'язково зазначаються:

  • група товарів (код Єдиного закупівельного словника ДК 021:2015, затвердженого наказом Мінекономрозвитку 23.12.2015 № 1749);
  • опис профілів;
  • кваліфікаційні вимоги до постачальника;
  • додаткові вимоги до товару/товарів у профілі (у разі їх наявності).

3.4. Порядок кваліфікації постачальника визначається відповідповідним Адміністратором е-каталогу.

3.5. Пропозиції подаються постачальником після оприлюднення оголошення про відбір Адміністратором е-каталогу.

3.6. Пропозиції розглядаються Адміністратором е-каталогу в порядку отримання. Відхилення першочергової пропозиції не перешкоджає розгляду Адміністратором е-каталогу пропозиції того ж постачальника в рамках одного профілю, що надійшла іншим каналом зв'язку.

3.7. Пропозиція розглядається Адміністратором е-каталогу протягом 10 робочих днів з дня її отримання.

Результати розгляду та інформація стосовно пропозиції направляються на електронну адресу постачальника, зазначену в пропозиції.

3.8. Постачальникам, що успішно пройшли відбір, Адміністратором електронної системи закупівель надається доступ до е-каталогу протягом 5 робочих днів з дня прийняття рішення Адміністратором е-каталогу про відбір постачальника до е-каталогу.

3.9. Постачальник подає та оновлює цінову пропозицію в е-каталозі через авторизований/попередньо авторизований електронний майданчик.

Цінова пропозиція має містити інформацію про місця поставки товару (товарів) та ціну.

3.10. У разі відсутності товару (товарів) в наявності постачальник зазначає ціну із значенням “0”.

Товар щодо якого зазначено нульову вартість не відображається в е-каталозі.

3.11. Замовник здійснює відбір постачальника шляхом формування замовлення в е-каталозі з дотриманням принципів здійснення закупівель, визначених статтею 3 Закону.

3.12. У замовленні зазначаються:

  • кількість товару (товарів);
  • мінімальний строк поставки;
  • місце поставки.

3.13. Електронною системою закупівель автоматично генерується та надсилається постачальнику повідомлення про результати сформованого замовлення .

3.14. У разі здійснення закупівель шляхом використання е-катологу товарів, вартість яких дорівнює або перевищує 50 тисяч гривень та є меншою за вартість, що встановлена в абзацах другому і третьому частини першої статті 2 Закону, замовники обов’язково оприлюднюють звіт про укладені договори в системі електронних закупівель відповідно до статті 10 Закону.

4. Замовлення та поставка товару з е-каталогу

4.1. Адміністратором е-каталогу вживаються заходи щодо анулювання та/або видалення з е-каталогу пропозиції/постачальника у разі систематичного недотримання/порушення постачальником, правил, що визначаються Адміністратором е-каталогу.

4.2. Товар (товари), що містяться в пропозиції мають бути належної якості та відповідати опису, зазначеному в е-каталозі.

4.3. Строк відповіді на заявку замовника становить 2 робочі дні.

4.4. Строк постачання товару (товарів) не повинен перевищувати 7 календарних днів з моменту оформлення замовлення замовником.