Договір-оферта про надання доступу до онлайн-сервісу Zakupivli.Pro з правом на використання програмної продукції

Цей Договір до моменту його акцепту конкретним користувачем являє собою відкриту пропозицію (оферту) (надалі - оферта) Товариства з обмеженою відповідальністю «ЗАКУПІВЛІ.ПРО» (надалі – Оператор електронного майданчика або Оператор) яка розміщена в мережі Інтернет за веб-адресою: https://zakupivli.pro/public-offer та є договором приєднання (надалі - Договір) в розумінні ст. 634 Цивільного кодексу України та ч. 4 ст. 179 Господарського кодексу України, який може бути укладений шляхом приєднання користувача до всіх його умов в цілому, без можливості запропонувати свої умови та/або будь-які зміни до Договору. З моменту акцепту цієї оферти користувачем, цей Договір вважається укладеним в письмовій (електронній) формі.

1. Визначення основних термінів

1.1. Електронний майданчик (електронний майданчик Zakupivli.Pro) - інформаційно-телекомунікаційна система (надалі - ІТС) призначена для забезпечення доступу користувачів до онлайн-сервісів розміщення замовлень і пропозицій товарів в електронній формі та проведення процедур закупівель відповідно до вимог Закону України «Про публічні закупівлі», інших нормативно-правових актів в сфері державних закупівель, а також комерційних закупівель. ІТС реалізується як сукупність прикладних програмних сервісів з розподіленим центром обробки даних та визначеними типовими інтерфейсами доступу користувачів. Право власності на електронний майданчик Zakupivli.Pro належить Оператору електронного майданчика.

1.2. Доступ до онлайн-сервісу Zakupivli.Pro - надання можливості користування результатом комп’ютерного програмування у вигляді онлайн-сервісу з автоматизованого обміну інформацією з ІТС «PROZORRO» та/або централізованими закупівельними організаціями та/або центральної бази даних комерційних закупівель електронного майданчика, доступ до яких здійснюється через мережу Інтернет.

1.3. Онлайн-сервіс Zakupivli.Pro - результат комп’ютерного програмування у вигляді програмного забезпечення, доступ до якого надається користувачам електронного майданчику Zakupivli.Pro за допомогою індивідуального інтерфейсу (особистого кабінету) через мережу Інтернет та забезпечує створення, зберігання та оприлюднення всієї інформації про закупівлі, проведення електронного аукціону, автоматичний обмін інформацією і документами з ІТС «PROZORRO», централізованими закупівельними організаціями та центральною базою даних комерційних закупівель, а також надає користувачам електронного майданчику онлайн-сервіси з автоматизованого обміну інформацією як з ІТС «PROZORRO», централізованими закупівельними організаціями, так і з частиною електронного майданчику (центральна база даних та модуль аукціону), яка забезпечує проведення комерційний торгів, доступ до яких здійснюється через мережу Інтернет.

1.4. Особистий кабінет - типовий інтерфейс, який надається зареєстрованому користувачу, через використання якого користувач отримує персоналізований доступ до програмної продукції. В особистому кабінеті зберігається інформація про користувача, про хід участі в торгах, його електронні документи, надається доступ до онлайн-сервісів тощо. Після реєстрації на електронному майданчику, електронним майданчиком присвоюється Особистому кабінету користувача власний номер (надалі - ID Особистого кабінету).

1.5. Регламенти - сукупність правил поведінки користувача на електронному майданчику та порядок його взаємодії із електронним майданчиком, функціональними можливостями ІТС та системи в цілому. Для цілей цього Договоруи під регламентами розуміють Регламент використання електроного майданчика Zakupivli.Pro в комерційних торгах (знаходиться в мережі Інтернет за посиланням https://zakupivli.pro/regulations/commercial), Інструкцію про порядок використання електронної системи закупівель у разі здійснення допорогових закупівель (знаходиться в мережі Інтернет за посиланням https://zakupivli.pro/regulations/gov) та Інструкцію з використання е-каталогу “Prozorro-market” (знаходиться в мережі Інтернет за посиланням https://zakupivli.pro/regulations/prozorro-market).

1.6. Сторони - для цілей цього Договору під Сторонами розуміють Оператора та користувача, який своїми конклюдентними діями на виконання умов цього Договору, надав згоду та здійснив акцепт запропонованої оферти і набув статусу верифікованого користувача електронного майданчика Zakupivli.Pro.

2. Загальні положення

2.1. Відповідно до статей 205, 634, 638-642 Цивільного кодексу України, в разі прийняття викладених в оферті умов, шляхом вчинення конклюдентних дій щодо виконання умов оферти, фізична особа, фізична особа-підприємець або юридична особа, яка провадить акцепт цієї оферти, стає користувачем (акцепт оферти рівнозначний укладенню Договору на умовах, викладених в оферті) електронного майданчика (надалі – користувач). Кожному користувачу Оператором присвоюється свій власний номер ID Особистого кабінету.

2.2. Терміни, які вживаються в цьому Договорі, якщо не надано іншого визначення в Договорі, застосовуються в розумінні, як то передбачено в Законі України “Про публічні закупівлі”, Порядку функціонування електронної системи закупівель та проведення авторизації електронних майданчиків, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.02.2016 р. № 166, Порядку формування та використання електронного каталогу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14.09.2020 р. № 822, Регламенту використання електроного майданчика Zakupivli.Pro в комерційних торгах (знаходиться в мережі Інтернет за посиланням https://zakupivli.pro/regulations/commercial), Інструкцію про порядок використання електронної системи закупівель у разі здійснення допорогових закупівель (знаходиться в мережі Інтернет за посиланням https://zakupivli.pro/regulations/gov) та Інструкцію з використання е-каталогу “Prozorro-market” (знаходиться в мережі Інтернет за посиланням https://zakupivli.pro/regulations/prozorro-market).

2.3. Дія цього Договору також поширюється на взаємодію користувача із електронним майданчиком через завантажений мобільний застосунок “Zakupivli.Pro: тендери Prozorro”, який є вільним до завантаження на мобільні пристрої та поширюється через Google Play Store та/або App Store.

2.4. Юридична особа чи фізична особа-підприємець, яка провадить акцепт цієї оферти підтверджує факт, що вона не входить до переліку осіб, щодо яких існують обмеження діяльності на території України та не є особами стосовно яких застосовані спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи відповідно до Закону України «Про санкції» та у випадках передбачених Законом України «Про створення вільної економічної зони "Крим" та про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України».

3. Предмет Договору

3.1. Предметом Договору є надання Оператором доступу до програмної продукції у вигляді онлайн-сервісу Zakupivli.Pro з правом на використання зазначеної програмної продукції під час проведення процедур комерційних закупівель, а також для подання тендерної пропозиції під час проведення процедур публічних (державних) закупівель, проведення відбору з використанням електронного каталогу, за допомогою мережі Інтернет.

3.2. Користувач погоджується з умовами і зобов'язується виконувати Політику конфіденційності (знаходиться в мережі Інтернет за посиланням https://zakupivli.pro/privacy-policy), Регламент комерційних закупівель (знаходиться в мережі Інтернет за посиланням https://zakupivli.pro/regulations/commercial), Інструкцію про порядок використання електронної системи закупівель у разі здійснення допорогових закупівель (знаходиться в мережі Інтернет за посиланням https://zakupivli.pro/regulations/gov) та Інструкцію з використання е-каталогу “Prozorro-market” (знаходиться в мережі Інтернет за посиланням https://zakupivli.pro/regulations/prozorro-market) які є невід`ємною частиною Договору і своєю реєстрацією на електронному майданчику підтверджує свою безумовну згоду з їх дотриманням.

3.3. Реєстрація користувача на електронному майданчику здійснюється ним самостійно шляхом введення даних у відповідні поля форми реєстрації. Верифікація (активація функціональних можливостей Особистого кабінету) користувача проводиться одним із способів ідентифікації/авторизації, визначених Кабінетом Міністрів України або іншими нормативними документами, в т.ч., але не виключно, положеннями та регламентами адміністраторів центральних баз даних, на яких авторизовано електронний майданчик. У випадку верифікації користувача на електронному майданчику, для проведення процедур комерційних закупівель, до нього застосовуються положення Регламенту комерційних закупівель.

4. Умови надання доступу до онлайн-сервісу Zakupivli.Pro

4.1. Доступ до онлайн-сервісу Zakupivli.Pro надається Оператором користувачу протягом строку дії Договору, але, в будь-якому випадку, не раніше дати верифікації користувача (активація функціональних можливостей Особистого кабінету).

4.2. Датою початку надання доступу до онлайн-сервісу Zakupivli.Pro і відповідно акцептом оферти є одна з наступних подій, в залежності від того, яка подія настала першою: (1) дата, наступна за датою отримання оплати на банківський рахунок Оператора авансового платежу; або (2) дата, коли Користувачем були здійснені конклюдентні дії на виконання умов оферти для участі в процедурах комерційних закупівель.

4.2.1. Датою початку надання доступу до онлайн-сервісу Zakupivli.Pro з правом на використання зазначеної програмної продукції з метою розміщення цінових пропозицій в електронному каталозі є дата надання доступу користувачу до електронного каталогу.

4.3. Зазначення користувачем неповних або недостовірних відомостей під час заповнення реєстраційної форми є підставою для відмови Оператора від надання такому користувачу статусу зареєстрованого користувача та доступу до онлайн-сервісів електронного майданчика. Оператор залишає за собою право виправити внесені дані під час реєстрації користувача згідно із відкритою інформацієї з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

4.4. Доступ до онлайн-сервісів електронного майданчика надається за принципом “як є”. Оператор не гарантує, що надання доступу до користування онлайн-сервісами буде відповідати цілям та очікуванням користувача або будь-яких інших осіб.

5. Права та обов'язки сторін

5.1. Користувач зобов’язується:

5.1.1. Дотримуватися вимог Регламентів, вимог цього Договору та чинних нормативно-правових актів, якими регулюються процес проведення закупівель;

5.1.2. Використовувати електронний майданчик Zakupivli.Pro відповідно до Регламентів та вимог цього Договору;

5.1.3. Своєчасно і в повному обсязі здійснювати розрахунки з Оператором;

5.1.4. Забезпечити збереження авторизаційних даних та таємниці свого імені (логіну) та пароля, необхідних для роботи через Особистий кабінет. При виникненні підозр про їх несанкціоноване використання третіми особами повідомляти про це Оператора електронною поштою не пізніше однієї години з моменту виникнення таких підозр;

5.1.5. Користувач несе відповідальність за дії, які виконуються у його Особистому кабінеті або через нього;

5.1.6. Вчиняти інші дії, визначені Регламентами, вимогами цього Договору та чинними нормативно-правовими актами.

5.2. Користувач має право:

5.2.1. Використовувати електронний майданчик відповідно до Регламентів;

5.2.2. Самостійно формувати і подавати свої цінові пропозиції, робити запити цінових пропозиції в порядку і спосіб передбачений законом, або відповідним Регламентом;

5.2.3. Звертатися до Оператора за консультаційною та технічною підтримкою;

5.3. Оператор зобов’язується:

5.3.1. Надати доступ користувачу до програмної продукції у вигляді онлайн-сервісів Zakupivli.Pro з правом на використання зазначеної програмної продукції під час проведення процедур комерційних та/або державних закупівель та/або проведення відбору з електронним каталогом, в т.ч., але не виключно, можливість подачі цінових пропозицій для участі у відповідних закупівлях;

5.3.2. Забезпечувати безперебійний обмін інформацією, зокрема, можливість прийняття, обробки та обміну документами та інформацією про проведення закупівлі між електронним майданчиком, веб-порталом Уповноваженого органу, за умов безперебійного функціонування веб-портала Уповноваженого органу та централізованими закупівельними організаціями;

5.3.3. Здійснювати захист інформації щодо закупівель та захист конфіденційної інформації від несанкціонованого доступу. Захист має забезпечувати неможливість витоку, знищення та блокування інформації, порушення цілісності та режиму доступу до інформації;

5.3.4. Здійснювати консультаційну та технічну підтримку користувача;

5.3.5. Вчиняти інші дії, визначені Регламентами та умовами цього Договору.

5.4. Оператор має право:

5.4.1. Припинити або частково обмежити доступ користувачу до Особистого кабінету, його окремих частин або функціональних можливостей у разі порушення ним положень цього Договору або Регламенту, наслідком чого можуть бути в тому числі, але не виключно: обмеження подачі цінових пропозицій, відкликання (деактивація) цінових пропозицій тощо. При цьому, Оператор не несе відповідальність за можливі наслідки такого припинення або обмеження доступу користувача у разі невиконання ним умов цього Договору або Регламенту.

5.4.2. Запитувати у користувача необхідну інформацію для організації та проведення електронних торгів;

5.4.3. Самостійно змінювати та/або покращувати інтерфейс та/або систему електронного майданчику. При цьому, Оператор зобов’язаний повідомляти користувача про такі суттєві зміни шляхом розміщення відповідного повідомлення або на сайті електронного майданчика, або в Особистому кабінеті, або шляхом надсилання відповідних електронних листів на електронну пошту, вказану в Особистому кабінеті;

5.4.4. Отримувати своєчасно і в повному обсязі оплату за доступ до онлайн-сервісів Zakupivli.Pro згідно із умовами цього Договору.

6. Ціна доступу до онлайн-сервісу Zakupivli.Pro та умови оплати. Акцепт Оферти.

6.1. Ціна доступу до онлайн-сервісу Zakupivli.Pro визначається згідно з обраними користувачем тарифами, які розміщені за посиланнями:

6.2. Надання доступу до онлайн-сервісу Zakupivli.Pro з метою подання тендерних пропозицій під час проведення процедур публічних (державних) та комерційних закупівель здійснюється на умовах 100% попередньої оплати, якщо інше не передбачено умовами окремо укладеної угоди між Оператором та користувачем. Оплата здійснюється у безготівковій формі шляхом перерахування користувачем грошових коштів на поточний рахунок Оператора.

6.2.1. Надання доступу до онлайн-сервісу Zakupivli.Pro з метою розміщення цінових пропозицій в електронному каталозі сплачується користувачем (кваліфікованим постачальником) протягом 5 (п'яти) робочих днів з дати підписання Сторонами Акту надання доступу до онлайн-сервісу Zakupivli.Pro з правом на використання програмної продукції (надалі - Акт) з урахуванням п 6.8 цього Договору. Оплата здійснюється у безготівковій формі шляхом перерахування користувачем грошових коштів на поточний рахунок Оператора

6.2.2. Сплата користувачем (кваліфікованим постачальником) за надання доступу до онлайн-сервісу Zakupivli.Pro з метою розміщення цінових пропозицій в електронному каталозі сплачується згідно з тарифами, які розміщені за посиланнями в п. 6.1 цього Договору і залежить від загальної суми договору, вказаної в звіті, який укладено по результатам проведеної закупівлі між користувачем (кваліфікованим постачальником) та замовником через електронний каталог і не залежить від змін, які можуть бути внесені замовником та користувачем (кваліфікованим постачальником) наслідком яких є зміна загальної суми договору.

6.3. Оператор має право надавати доступ до онлайн-сервісу Zakupivli.Pro на спеціальних умовах, під час проведення акцій, інформація про які розміщується на веб-сайті Оператора. Такі спеціальні умови стосуються доступу до онлайн-сервісу Zakupivli.Pro, який надається користувачу під час проведення комерційних закупівель та не можуть бути застосовані при проведенні закупівель в системі PROZORRO.

6.4. Сторони можуть дійти згоди до застосування індивідуальних цін на доступ до онлайн-сервісу Zakupivli.Pro під час проведення комерційних закупівель. Пропозиція від Оператора про застосування індивідуальних цін під час проведення комерційних закупівель направлена користувачу діє протягом 5 (п'яти) робочих днів. Також, Оператор і користувач мають право переглянути на будь-якому етапі виконання цієї Оферти ціни на доступ до онлайн-сервісу електронного майданчика для проведення процедур комерційних закупівель, крім випадків, коли вже здійснена оплата відповідно до п. 6.2 Договору.

6.5. Факт належного надання Оператором доступу до онлайн-сервісу Zakupivli.Pro за звітний місяць засвідчується підписанням між Оператором і користувачем Акту, який оформляється Оператором станом на останню дату місяця в якому був наданий доступ до онлайн сервісів Zakupivli.Pro, у вигляді електронного документу та передається на підпис користувачу до 07 числа місяця, що слідує за звітним місяцем.

6.6. Передача та підписання електронних документів здійснюється за допомогою онлайн-сервісу електронного документообігу “Вчасно” що знаходиться в мережі Інтернет за посиланням https://vchasno.ua (надалі - сервіс “Вчасно”).

6.7. Факт надання доступу до онлайн-сервісу Zakupivli.Pro підтверджується Актом, який користувач повинен прийняти та підписати протягом 3 (трьох) робочих днів з дати отримання Акту від Оператора або, у випадку наявності у користувача зауважень до Акту та/або до доступу до онлайн-сервісу Zakupivli.Pro, в той же строк в 3 (три) робочих дні, надати Оператору відмову від підписання Акту, з переліком виявлених недоліків, невідповідностей, зауважень та строків для їх усунення (надалі – Мотивована відмова). Мотивована відмова в випадку її наявності надається користувачем Оператору за допомогою функціональних можливостей сервісу “Вчасно”.

6.8. У разі відсутності претензії в строк передбачений п. 6.7. Договору Акт вважається підписаним, а доступ до онлайн-сервісу Zakupivli.Pro - фактично наданим.

6.9. Оператор має право переглянути Тарифи електронного майданчика для проведення процедур комерційних закупівель, при цьому, такі зміни вступають в силу з моменту розміщення зміненого Тарифу за адресою в мережі Інтернет, вказаною у п. 6.1 цього Договору, якщо інший строк набрання чинності змінами не визначений додатково при такому розміщенні або чинним законодавством.

6.10. Оператор повідомляє користувача про зміну Тарифів шляхом розміщення відповідного повідомлення в Особистому кабінеті користувача. Користувач, у разі незгоди з переглянутим Тарифом, має право відмовитись від Договору, повідомивши про це Оператора письмово або за допомогою засобів телекомунікаційного зв’язку не пізніше ніж через 5 днів від дати отримання такого повідомлення. У разі неотримання відмови вважається, що користувач погоджується з новим Тарифом.

6.11. Попередня оплата доступу до онлайн-сервісу Zakupivli.Pro здійснюється за банківськими реквізитами, зазначеними у рахунку на оплату, який формується користувачем в Особистому кабінеті. Оплата здійснюється із обов’язковою вказівкою ID Особистого кабінету, а також найменування користувача. При цьому, будь-які кошти, отримані на банківський рахунок Оператора із призначенням платежу, що відповідає ID Особистого кабінету та найменування користувача, визнаються для цілей цього Договору коштами, сплаченими користувачем.

7. Строк дії і зміна умов оферти та Договору.

7.1. Оферта набуває чинності з моменту розміщення в мережі Інтернет за адресою: https://zakupivli.pro/public-offer і діє до моменту відкликання Оферти Оператором.

7.2. Оператор електронного майданчика залишає за собою право в односторонньому порядку вносити зміни до Договору та в умови оферти, відкликати оферту в будь-який момент на власний розсуд. У разі внесення Оператором електронного майданчика змін до Договору (оферти), такі зміни вступають в силу з моменту розміщення зміненого тексту Договору (оферти) на електронному майданчику за вказаною в п. 7.1 Договору адресою, якщо інший строк набрання чинності змінами не визначений додатково при такому розміщенні. В такому разі, нова редакція Договору (оферти) набирає чинності як для всіх осіб, які мають намір здійснити акцепт оферти, так і для користувачів, які вже раніше уклали Договір (акцептували оферту).

8. Строк дії Договору та припинення Договору

8.1. Акцепт оферти користувачем, здійснений відповідно до п. 4.2 оферти, зумовлює укладення Договору на умовах оферти.

8.2. Договір набирає чинності з моменту акцепту оферти користувачем і діє 1 (один) рік. Якщо за 10 (десять) календарних днів до дати закінчення строку дії Договору жодна із Сторін не повідомила іншу про припинення цього Договору, то строк дії Договору вважається пролонгований на кожний наступний рік.

8.3. Договір може бути припинений:

8.3.1. У будь-який час за згодою Сторін;

8.3.2. За ініціативою однієї із Сторін в разі порушення іншою Стороною умов Договору з письмовим повідомленням іншої Сторони. У такому випадку Договір вважається розірваним з моменту отримання Стороною, яка порушила умови Договору, відповідного письмового повідомлення від іншої Сторони;

8.4. За ініціативою однієї із Сторін за умови письмового повідомлення іншої Сторони за 10 (десять) календарних днів до дати розірвання Договору;

8.4.1. З інших підстав, передбачених цим Договором;

8.4.2. У разі розірвання Договору з ініціативи Оператора, крім випадків порушення користувачем зобов'язань відповідно до п. 5.1 цього Договору, Оператор повертає користувачу вартість передплаченого, але не наданого доступу до онлайн-сервісу Zakupivli.Pro;

8.5. На вимогу користувача Оператор зобов’язаний повернути користувачу частково або повністю вартість передплаченого, але не наданого доступу до онлайн-сервісу Zakupivli.Pro протягом 10 (десяти) календарних днів на підставі вимоги, яка направляється користувачем Оператору електронного майданчика в електронному вигляді, підписаною кваліфікованим електронним підписом (надалі - КЕП). У виняткових випадках користувач може погодити із Оператором електронного майданчику інший строк повернення передплачених грошових коштів.

8.6. Після спливу строку позовної давності невикористаний користувачем залишок грошових коштів в особистому кабінеті протягом 1 (одного) року з дати останньої транзакції (поповнення та/або списання) по балансу, при умові відсутності звернення користувача про повернення грошових коштів в порядку передбаченому п. 8.5 Договору, такі грошові кошти підпадають під ознаку п.п. а) п.п. 14.1.11 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу України та підлягають списанню в порядку і спосіб встановлений законодаством.

9. Відомості про конфіденційність та гарантії

9.1. Вся інформація, якою Сторони обмінюються з метою виконання умов цього Договору, включаючи інформацію про технології та технічні рішення, використані на електронному майданчику, а також будь-яка комерційна інформація про умови співпраці Сторін, є конфіденційною, і не підлягає розголошенню та/або використанню без письмової згоди іншої сторони, за винятком випадків вимушеного розголошення на вимогу уповноважених державних органів. У разі вимушеного розголошення, Сторони зобов`язані негайно, але не пізніше, ніж протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту вимушеного розголошення, письмово повідомити іншу Сторону про це.

9.2. Оператор гарантує, що володіє всіма правами і повноваженнями, необхідними для укладення та виконання Договору.

9.3. Погоджуючись з умовами та приймаючи умови цієї Оферти шляхом її Акцепту, користувач засвідчує і гарантує Оператору, що:

9.3.1. користувач вказав достовірні дані (в тому числі персональні дані користувача) при реєстрації в якості користувача на електронному майданчику і при оформленні платіжних документів при оплаті доступу до онлайн-сервісу Zakupivli.Pro;

9.3.2. користувач укладає Договір добровільно, при цьому користувач: а) повністю ознайомився з умовами оферти, б) повністю розуміє предмет Договору (Оферти);

9.3.3. користувач має всі права і повноваження, необхідні для укладення та виконання Договору.

9.4. Приймаючи акцепт цієї Оферти користувач також погодився на використання кваліфікованого електронного підпису в документообігу в межах виконання цієї Оферти в порядку і на умовах передбачених Законом України «Про електронні довірчі послуги”. При цьому, Сторони погодили, що додаткове використання печатки (електронної печатки) для документів не є потрібним.

9.5. Сторони погоджуються, що Оператор має право розміщувати зображення логотипу (знаку для товарів і послуг) Користувача та його найменування на веб-сайті Оператора з метою інформування про те, що Користувач є клієнтом Оператора.

9.6. Користувач погоджується, що з метою контролю якості надання Доступу до онлайн-сервісу Zakupivli.Pro, Оператор має право здійснювати аудіозапис телефонних розмов з співробітниками чи представниками користувача, який також може бути використано як доказ у порядку передбаченому законодавством України в судовому процесі. Користувач зобов'язаний повідомити своїх співробітників та представників та отримати згоду на здійснення такого аудіозапису.

10. Використання об'єктів права інтелектуальної власності

10.1. Електронний майданчик, який являє собою ІТС, до складу якої входять онлайн-сервіси та його складові, програмні продукти, бази даних, зображення, текстові матеріали та інші об'єкти авторських і / або суміжних прав, а так само об'єкти патентних прав, товарні знаки, комерційні позначення і фірмові найменування, а також інші частини (незалежно від того, чи входять вони в склад ІТС або є його додатковими компонентами, і чи можливо їх вилучення з його складу і використання окремо) (далі - Об'єкти права інтелектуальної власності), захищаються відповідно до Закону України “Про авторське право і суміжні права” та іншими законодавчими актами з сфері охорони інтелектуальної власності, і належать Оператору на виключному праві, якщо інше не зазначено в повідомленні про права.

10.2. Оператор надає користувачеві право використання Об'єктів права інтелектуальної власності на умовах простої (невиключної) ліцензії на території всіх країн світу зазначеними в цьому Договорі способами виключно з метою отримання користувачем доступу до онлайн-сервісу Оператора за цим Договором.

10.3. Користувач не має права розповсюджувати, змінювати, модифікувати, адаптувати, перекладати, компілювати, декомпілювати, реверсувати, створювати похідні продукти, здійснювати спроби розкриття вихідного коду, копіювати, аналізувати дані, використовувати ІТС, в тому числі його онлайн-сервіси у спосіб, що не передбачений його функціональним призначенням, здійснювати будь-яке інше неналежне використання Об'єктів права інтелектуальної власності без письмового дозволу Оператора.

10.4. Приймаючи умови цієї оферти, користувач також надає Оператору просту (невиключну) ліцензію на використання матеріалів, який користувач розміщює на електронному майданику та які містять об’єкти права інтелектуальної власності, для використання на території всіх країн світу.

10.5. Зазначена проста (невиключна) ліцензія на використання матеріалів, який користувач розміщює на електронному майданику та які містять об’єкти права інтелектуальної власності надається одночасно з їх завантаженням на електронний майданчик на весь термін дії виключних прав на об'єкти авторських і (або) суміжних прав, що утворюють такий контент, для використання на території всіх країн світу.

11. Відповідальність і обмеження відповідальності

11.1. За порушення умов Договору Сторони несуть відповідальність, встановлену Договором та/або чинним законодавством України. При цьому, Оператор несе відповідальність за майнову та немайнову шкоду, заподіяну правам та інтересам користувача, в розмірі, що не перевищує суму оплаченого доступу до онлайн-сервісу Zakupivli.Pro з метою подання тендерних пропозицій в попередньому місяці.

11.2. У випадку порушення користувачем строків оплати ціни доступу до онлайн-сервісу Zakupivli.Pro, передбачених цим Договором, Оператор має право вимагати сплатити пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від вартості неоплаченого користувачем доступу до онлайн-сервісу Zakupivli.Pro, за кожен день існування такого порушення та має право нараховувати таку пеню протягом 12 місяців з дня наступного за днем прострочення виконання користувачем грошового зобов’язання.

12. Форс – мажор

12.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове, повне невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором у разі, якщо невиконання або неналежне виконання зобов'язань є наслідком дії непереборної сили, тобто надзвичайних і невідворотних обставин, які Сторони не могли ні передбачити, ні запобігти їх настанню (обставини форс-мажору), а саме: пожежі, повені, землетрусу, страйку, масовим беспорядкам, заколоту, війні, в тому числі зоряним війнам, або діям органів державної влади та інших обставин, що роблять неможливим виконання Сторонами взятих на себе зобов'язань, і якщо такі обставини безпосередньо вплинули на виконання Сторонами взятих на себе зобов'язань за Договором.

12.2. Користувач в повному обсязі несе відповідальність за:

12.2.1. зміст тендерної пропозиції та документації, що оприлюднюються під час процедури закупівлі. Оператор електронного майданчика має право здійснювати контроль за публікацією чи розміщенням тендерної пропозиції та документації на предмет неналежного вмісту та повідомляти користувача про такі випадки;

12.2.2. достовірність та повноту відомостей, зазначених користувачем при реєстрації в якості користувача на електронному майданчику і достовірність гарантій і засвідчень користувача, що містяться у розділі 9 Договору;

12.2.3. свої дії, які вчиняються ним на електронному майданчику під час процедури закупівлі, та дії осіб, які вчиняються від його імені з використанням його даних персональної ідентифікації;

12.2.4. розміщення на електронному майданчику інформації шкідливого та образливого характеру та інформації, що не має відношення до проведення закупівлі;

12.2.5. за достовірність і повноту реквізитів користувача, які використовуються електронним майданчиком, під час проведення процедур комерційних і державних закупівель.

12.3. Беручи до уваги умови розділу 10 Договору, користувач зобов'язується своїми силами і за свій рахунок вирішувати спори і врегулювати претензії третіх осіб щодо розміщених матеріалів, або відшкодувати збитки (включаючи судові витрати), завдані Оператору в зв`язку з претензіями та позовами, підставою пред'явлення яких стало розміщення матеріалів користувача.

12.4. Оператор не несе відповідальності за послуги третіх осіб, які надаються через електронний майданчик, зокрема, але не виключно, це видача та оформлення кредитів, оформлення банківської гарантії тощо.

12.5. Всі права та власність на електронний майданчик належать Оператору і залишаються в його власності незалежно від дій користувача. Використання контенту розділу електронного майданчику “Навчання” в комерційних цілях можливо лише з письмового дозволу Оператора.

13. Порядок вирішення спорів

13.1. Всі спори та розбіжності, пов`язані з Договором, Сторони вирішують шляхом переговорів.

13.2. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору згідно з чинним законодавством України. До спірних правовідносин застосовується право України.

14. Реквізити

  • ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЗАКУПІВЛІ.ПРО»
  • 02121, місто Київ, Харківське шосе, будинок 201-203, літ. 3В
  • ЄДРПОУ 40283641
  • IBAN UA773510050000026002879220201
  • Банк АТ "УКРСИББАНК"
  • ІПН 402836426512
  • E-mail: support@zakupivli.pro