Auction unsuccessful
UAH11,059.20 without VAT

Organizer: Арбітражний керуючий Струць Микола Петрович

Sale of bankrupt property English auction

Повторний аукціон з продажу майна підприємства-банкрута товариства з обмеженою відповідальністю «Промінмет» (код за ЄДРПОУ 32228523) Лот №1 «Частка у статутному капіталі ТОВ «Шорса» з внеском у розмірі 64 000,00 грн., що становить 100 % статутного капіталу цього товариства»

Відомості про продавця майна: товариство з обмеженою відповідальністю «Промінмет» (код за ЄДРПОУ 32228523; місцезнаходження: 49000, м. Дніпро, вул. Січеславська набережна, 29-А) (надалі – Банкрут). Відомості про замовника аукціону: арбітражний керуючий Струць Микола Петрович (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого № 1444 від 08.08.2013; адреса офісу: 04116, м. Київ, вул. Старокиївська, 10 И, корпус 7, офіс 104). У провадженні господарського суду Дніпропетровської області перебуває справа №904/6596/20 про банкрутство Банкрута. Постановою господарського суду Дніпропетровської області від 24.03.2021 у справі №904/6596/20 відкрито ліквідаційну процедуру Банкрута та ліквідатором Банкрута призначено арбітражного керуючого Струця Миколу Петровича. Банкрут є учасником товариства з обмеженою відповідальністю «Шорса» (код за ЄДРПОУ 39678426) (надалі – ТОВ «Шорса») з внеском у розмірі 64 000,00 грн. (за результатами аналізу руху грошових коштів по банківському рахунку Банкрута встановлено, що вказаний внесок у статутний капітал ТОВ «Шорса» є повністю сплаченим), що становить 100 % статутного капіталу товариства, але ТОВ «Шорса» перебуває з 01.03.2018 в стані припинення на підставі внесення рішення засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженого ними органу щодо припинення юридичної особи в результаті її ліквідації. Враховуючи наведене, до ТОВ «Шорса» було надіслано запит Вих. №02-01-904/6596/20-12-04-21-1 від 12.04.2021 з проханням надати для ознайомлення копії річних балансів, звітів про фінансово-господарську діяльність, протоколів ревізійної комісії, протоколів зборів органів управління ТОВ «Шорса» за весь період діяльності шляхом надсилання ліквідатору Банкрута Струцю М.П. для проведення оцінки вартості частки у статутному капіталі, а також у зв’язку із відсутністю відповіді на такий запит було надіслано запит (повторний) Вих. №02-01-904/6596/20-31-05-21-1 від 31.05.2021. Втім вказані запити були повернуті у зв’язку з відсутністю за місцезнаходженням ТОВ «Шорса». Тому також керівнику ТОВ «Шорса» Івлеву Костянтину Анатолійовичу надіслано запит Вих. №02-01-904/6596/20-24-09-21-4 від 24.09.2021 з проханням надати для ознайомлення копії річних балансів, звітів про фінансово-господарську діяльність, протоколів ревізійної комісії, протоколів зборів органів управління, інформацію про всі значні правочини ТОВ «Шорса» за весь період діяльності. 23.07.2021 на зборах кредиторів надано згоду на продаж виявленого майна Банкрута на наступних умовах: 1) лот №1. «Частка у статутному капіталі ТОВ «Шорса» з внеском у розмірі 64 000,00 грн., що становить 100 % статутного капіталу цього товариства»; 2) початкова ціна Лоту №1 - 64 000,00 грн.; 3) перший аукціон проводити без можливості зниження початкової ціни, а переможцем аукціону є учасник, який запропонує найвищу ціну на час закінчення аукціону. У разі закінчення аукціону без визначення переможця, проводиться повторний аукціон. Встановити крок аукціону з продажу майна Банкрута у розмірі 1 відсотка початкової ціни лота; 4) початкова ціна повторного аукціону є зменшена на 20 відсотків початкова ціна першого аукціону, без ПДВ. Повторний аукціон проводити без можливості зниження початкової ціни. Встановити крок аукціону з продажу майна Банкрута у розмірі 1 відсотка початкової ціни лота; 5) початкова ціна другого повторного аукціону є зменшена на 25 відсотків початкова ціна повторного аукціону, без ПДВ. Другий повторний аукціон проводити із можливістю зниження початкової ціни лоту. Встановити крок аукціону з продажу майна Банкрута у розмірі 1 відсотка початкової ціни лота. У встановлені КУзПБ строки була здійснена публікація про аукціон з продажу майна Банкрута, який мав відбутися 27.08.2021 (інформація про аукціон: https://skyline.auction/prozorrosale2/auctions/142982), але у зв’язку із відсутністю учасників перший аукціон №UA-PS-2021-08-12-000071-1 з продажу лоту №1 визнано таким, що не відбувся (інформація про аукціон: https://skyline.auction/prozorrosale2/auctions/142982), а тому було опубліковано оголошення про проведення повторного аукціону. Через відсутність учасників повторний аукціон №UA-PS-2021-09-24-000009-2 з продажу лоту №1 визнано таким, що не відбувся (інформація про аукціон: https://skyline.auction/prozorrosale2/auctions/145143) та другий повторний аукціон №UA-PS-2021-11-04-000025-3 з продажу лоту №1 (інформація про аукціон: https://skyline.auction/prozorrosale2/auctions/150949) також не відбулись. 28.01.2022 комітетом кредиторів Банкрута надано згоду на продаж виявленого майна Банкрута на наступних умовах: Лот №1. «Частка у статутному капіталі ТОВ «Шорса» з внеском у розмірі 64 000,00 грн., що становить 100 % статутного капіталу цього товариства». Початкова ціна лоту №1 - 38 400,00 грн. Перший аукціон проводити без можливості зниження початкової ціни, а переможцем аукціону є учасник, який запропонує найвищу ціну на час закінчення аукціону. У разі закінчення аукціону без визначення переможця, проводиться повторний аукціон. Встановити крок аукціону з продажу майна Банкрута у розмірі 1 відсотка початкової ціни лота. Початкова ціна повторного аукціону є зменшена на 20 відсотків початкова ціна першого аукціону, без ПДВ. Повторний аукціон проводити без можливості зниження початкової ціни. Встановити крок аукціону з продажу майна Банкрута у розмірі 1 відсотка початкової ціни лота. Початкова ціна другого повторного аукціону є зменшена на 25 відсотків початкова ціна повторного аукціону, без ПДВ. Другий повторний аукціон проводити із можливістю зниження початкової ціни лоту. Встановити крок аукціону з продажу майна Банкрута у розмірі 1 відсотка початкової ціни лота. Втім через відсутність учасників продаж лоту №1 Банкрута не відбувся на аукціоні №UA-PS-2022-02-14-000001-2 (інформація про аукціон: https://skyline.auction/prozorrosale2/auctions/find/1034077897aa40a7927d9f2219f68585), повторному аукціоні №UA-PS-2022-04-06-000023-3 (інформація про аукціон: https://skyline.auction/prozorrosale2/auctions/171527) та другому повторного аукціону №UA-PS-2022-04-19-000001-2 (інформація про аукціон: https://skyline.auction/prozorrosale2/auctions/172191). Відповідно до протоколу №7ЗКК засідання комітету кредиторів Банкрута від 13.10.2022 надано згоду на продаж майна Банкрута на наступних умовах: 1) склад майна: лот №1. «Частка у статутному капіталі ТОВ «Шорса» з внеском у розмірі 64 000,00 грн., що становить 100 % статутного капіталу цього товариства»; 2) початкова ціна лоту №1 – 23 040,00 грн.; 3) перший аукціон проводити без можливості зниження початкової ціни, а переможцем аукціону є учасник, який запропонує найвищу ціну на час закінчення аукціону. У разі закінчення аукціону без визначення переможця, проводиться повторний аукціон. Встановити крок аукціону з продажу майна Банкрута у розмірі 1 відсотка початкової ціни лота; 4) початкова ціна повторного аукціону є зменшена на 20 відсотків початкова ціна першого аукціону, без ПДВ. Повторний аукціон проводити без можливості зниження початкової ціни. Встановити крок аукціону з продажу майна Банкрута у розмірі 1 відсотка початкової ціни лота; 5) початкова ціна другого повторного аукціону є зменшена на 25 відсотків початкова ціна повторного аукціону, без ПДВ. Другий повторний аукціон проводити із можливістю зниження початкової ціни лоту. Встановити крок аукціону з продажу майна Банкрута у розмірі 1 відсотка початкової ціни лота. Аукціон №BRE001-UA-20221024-42518 з продажу майна Банкрута Лот №1 «Частка у статутному капіталі ТОВ «Шорса» з внеском у розмірі 64 000,00 грн., що становить 100 % статутного капіталу цього товариства» не відбувся через відсутність учасників (інформація за посиланням: https://skyline-auction.com.ua/bankRuptcy-english/procedures/view/95170; копія протоколу про проведення аукціону №BRE001-UA-20221024-42518 від 08.11.2022 додається). Повторний аукціон №BRE001-UA-20221109-22844 з продажу майна Банкрута (лоту №1) не відбувся через відсутність учасників (інформація за посиланням: https://skyline-auction.com.ua/bankRuptcy-english/procedures/view/97877; копія протоколу про проведення аукціону №BRE001-UA-20221109-22844 від 20.11.2022 додається). Документи, які підтверджують погодження умов продажу: Протокол №10ЗКК засідання комітету кредиторів Банкрута від 13.01.2023. Відповідно до протоколу №10ЗКК засідання комітету кредиторів Банкрута від 13.01.2023 надано згоду на продаж майна Банкрута на наступних умовах: 1) лот №1 «Частка у статутному капіталі ТОВ «Шорса» з внеском у розмірі 64 000,00 грн., що становить 100 % статутного капіталу цього товариства»; 2) початкова ціна лоту №1 – 13 824‬,00 грн. (тринадцять тисяч вісімсот двадцять чотири гривні 00 коп.); 3) перший аукціон проводити без можливості зниження початкової ціни, а переможцем аукціону є учасник, який запропонує найвищу ціну на час закінчення аукціону. У разі закінчення аукціону без визначення переможця, проводиться повторний аукціон. Встановити крок аукціону з продажу майна Банкрута у розмірі 1 відсотка початкової ціни лота; 4) початкова ціна повторного аукціону є зменшена на 20 відсотків початкова ціна першого аукціону, без ПДВ, а саме 11 059,2‬0 грн. Повторний аукціон проводити без можливості зниження початкової ціни. Встановити крок аукціону з продажу майна Банкрута у розмірі 1 відсотка початкової ціни лота; 5) початкова ціна другого повторного аукціону є зменшена на 25 відсотків початкова ціна повторного аукціону, без ПДВ, а саме 8 294,4‬0 грн. Другий повторний аукціон проводити із можливістю зниження початкової ціни лоту. Встановити крок аукціону з продажу майна Банкрута у розмірі 1 відсотка початкової ціни лота. Аукціон №BRE001-UA-20230117-20601 з продажу майна Банкрута Лот №1 «Частка у статутному капіталі ТОВ «Шорса» з внеском у розмірі 64 000,00 грн., що становить 100 % статутного капіталу цього товариства» не відбувся через відсутність учасників (копія протоколу про проведення аукціону №BRE001-UA-20230117-20601 додається; інформація про аукціон за посиланням: https://skyline-auction.com.ua/uk/bankRuptcy-english/procedures/view/114176). Під час перерахування коштів за придбаний лот переможець аукціону зазначає в розрахунковому документі номер лота, за яким здійснюється оплата. Порядок та умови отримання майна переможцем аукціону визначаються відповідно до розділу VIII «Порядку організації та проведення аукціонів з продажу майна боржників у справах про банкрутство (неплатоспроможність)» №865 від 02.10.2019. Про передачу майна складається акт про придбання майна на аукціоні. Оператор вираховує винагороду у розмірі, встановленому п. 39 «Порядку організації та проведення аукціонів з продажу майна боржників у справах про банкрутство (неплатоспроможність)» №865 від 02.10.2019. Можливість надання переможцю аукціону податкової накладної: переможцю аукціону податкова накладна не надається (Банкрут не є платником ПДВ).

Rectification period:
Feb 3, 2023, 11:02 – Feb 8, 2023, 18:00
Offers to be submitted:
Feb 3, 2023, 11:02 – Feb 13, 2023, 20:00
Date of auction:
Feb 14, 2023, 11:35
Period of questions:
Feb 3, 2023, 11:02 – Feb 13, 2023, 18:00
Period of answers:
Feb 3, 2023, 11:02 – Feb 13, 2023, 18:00
Protocol of e-auction:
Auction ID:
BRE001-UA-20230203-23597
Procedure subtype:
Перший повторний аукціон - без можливості зниження початкової ціни
Starting price:
UAH11,059.20 without VAT
VAT is charged on the final amount:
No
Value added tax invoice provided:
No
Minimum step:
UAH110.59
Warranty fee:
UAH1,105.92
Lot number:
1
A minimum number of participants:
1
The item is being tendered:
For the second time
Previous auction identifier:
BRE001-UA-20230117-20601
The starting price of the previous auction:
UAH13,824.00 including VAT
The discount from the previous auction, %:
20.0
Bankruptcy case number:
904/6596/20
Economic court name:
Господарський суд Дніпропетровської області
Procedure and place of acquaintance with the property:
За місцезнаходженням офісу ліквідатора товариства з обмеженою відповідальністю «Промінмет» арбітражного керуючого Струця М.П.: 04116, м. Київ, вул. Старокиївська, 10 И, корпус 7, офіс 104, попередньо узгодивши час та місце за телефоном 0672151828.
Building restrictions:
Ухвалою господарського суду Дніпропетровської обл. від 17.06.2021 у справі №904/6596/20 скасовано обтяження майна Банкрута. Відомості про обтяження та обмеження майна, права третіх осіб: відсутні.
List and requirements of registration documents:
Порядок оформлення участі в аукціоні: Порядок реєстрації учасників аукціону, встановлений Розділом VI «Порядку організації та проведення аукціонів з продажу майна боржників у справах про банкрутство (неплатоспроможність)», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України №865 від 02.10.2019.

Assets list

Brief description of asset Number of assets Facility located in

Number of assets:

Відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Банкрут є учасником товариства з обмеженою відповідальністю «Шорса» (код за ЄДРПОУ 39678426) (надалі – ТОВ «Шорса») з внеском у розмірі 64 000,00 грн. (за результатами аналізу руху грошових коштів по банківському рахунку Банкрута встановлено, що вказаний внесок у статутний капітал ТОВ «Шорса» є повністю сплаченим), що становить 100 % статутного капіталу товариства, але ТОВ «Шорса» перебуває з 01.03.2018 в стані припинення на підставі внесення рішення засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженого ними органу щодо припинення юридичної особи в результаті її ліквідації. До ТОВ «Шорса» було надіслано запит з проханням надати для ознайомлення копії річних балансів, звітів про фінансово-господарську діяльність, протоколів ревізійної комісії, протоколів зборів органів управління ТОВ «Шорса» за весь період діяльності для проведення оцінки вартості частки у статутному капіталі. У зв’язку із відсутністю відповіді на такий запит було надіслано повторний запит (копія додається). Вказані запити були повернуті у зв’язку з відсутністю за місцезнаходженням ТОВ «Шорса», і відсутня можливість здійснити належним чином оцінку вказаних корпоративних прав.

Code CAV: 08120000-3 Корпоративні права Товариства з обмеженою відповідальністю
Code CPVS: QB23-5 З питань законодавства у сфері банкрутства

Number of assets:

1 Одиниця

Facility located in:

Україна, 02226, Київ, Київ, вул. Теодора Драйзера, 21, кімн. 402

Assets documents:

No uploaded documents
State of official registration of the registry:
Registration is not required

Auction images

No images uploaded

Auction documents

Document name Document type Date of publishing
pdf
Postanova_GSDO_24_03_2021_z_EDR

Document type:

Illustration

Date of publishing:

Feb 3, 2023, 11:02
pdf
UA-PS-2022-04-19-000001-2-protocol

Document type:

Illustration

Date of publishing:

Feb 3, 2023, 11:02
pdf
UA-PS-2022-04-06-000023-3-protocol

Document type:

Illustration

Date of publishing:

Feb 3, 2023, 11:02
pdf
UA-PS-2022-02-14-000001-2-protocol

Document type:

Illustration

Date of publishing:

Feb 3, 2023, 11:02
pdf
UA-PS-2021-11-04-000025-3-protocol

Document type:

Illustration

Date of publishing:

Feb 3, 2023, 11:02
pdf
UA-PS-2021-09-24-000009-2-protocol

Document type:

Illustration

Date of publishing:

Feb 3, 2023, 11:02
pdf
UA-PS-2021-08-12-000071-1-protocol

Document type:

Illustration

Date of publishing:

Feb 3, 2023, 11:02
pdf
Protokol_ZK_23_07_2021

Document type:

Illustration

Date of publishing:

Feb 3, 2023, 11:02
pdf
Uhvala_GSDO_17_06_2021

Document type:

Illustration

Date of publishing:

Feb 3, 2023, 11:02
pdf
Zapyt_Shorsa_31_05_2021

Document type:

Illustration

Date of publishing:

Feb 3, 2023, 11:02
pdf
Zapyt_Shorsa_12_04_2021

Document type:

Illustration

Date of publishing:

Feb 3, 2023, 11:02
pdf
Vytiag_EDR_Bankrut_zasnovnyk

Document type:

Asset public passport

Date of publishing:

Feb 3, 2023, 11:02
pdf
Протокол торгів BRD001-UA-20221121-30394

Document type:

Illustration

Date of publishing:

Feb 3, 2023, 11:02
pdf
Протокол торгів BRE001-UA-20221109-22844

Document type:

Illustration

Date of publishing:

Feb 3, 2023, 11:02
pdf
Протокол торгів BRE001-UA-20221024-42518

Document type:

Illustration

Date of publishing:

Feb 3, 2023, 11:02
pdf
Protokol_ZKK_10_13_01_2023

Document type:

Document

Date of publishing:

Feb 3, 2023, 11:02
pdf
Протокол торгів BRE001-UA-20230117-20601

Document type:

Illustration

Date of publishing:

Feb 3, 2023, 11:02
2
Dogovir_lot1_auktsion 4.2

Document type:

The standard form of contract

Date of publishing:

Feb 3, 2023, 11:02
Main contact
Name:
Струць Микола Петрович
Phone:
+380672151828
E-mail:
Fax:

Organizer of bidding

Name:
Арбітражний керуючий Струць Микола Петрович
EDRPOU code:
3066108778
Web site:
Not indicated
Address:
Україна, 04116, Київ, Київ, м. Київ, вул. Старокиївська, 10 И, корпус 7, офіс 104
Representative certificate number:
1444
Representative certificate date:
Aug 8, 2013, 00:00

Debtor information

Name:
Товариство з обмеженою відповідальністю «Промінмет»
EDRPOU code:
32228523
Web site:
Not indicated
Address:
Україна, Дніпропетровська область, Дніпро, вул. Січеславська набережна, 29-А

You may be interested

Корпоративні права (частка) Приватного акціонерного товариства «Насінневе» (код ЄДРПОУ 00387080) в статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОЗАЦЬКИЙ ПРИВАТНИЙ ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (ЯСЛА-САДОК) "КОЛОСОК" КЕГИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ" (код ЄДРПОУ 39985732) в розмірі 673 000,00 грн.

Корпоративні права (частка) Приватного акціонерного товариства «Насінневе» (код ЄДРПОУ 00387080) в статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОЗАЦЬКИЙ ПРИВАТНИЙ ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (ЯСЛА-САДОК) "КОЛОСОК" КЕГИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВС...
Name:
Арбітражний керуючий Дикаленко Аліна Віталіївна
E-mail: dykalenko.lawyer@gmail.com Phone: +380957233261 INN/RNUKPN:
3430206160
Starting price
To save and track the auction you are interested in, you must sign up

UAH8,000.00 without VAT

View