Аукцион завершен. Акт/договор подписан
7 297 800,00 грн без НДС

Организатор: Арбітражний керуючий Струць Микола Петрович

Продажа имущества банкротов Голландский аукцион

Другий повторний аукціон з продажу майна боржника товариства з обмеженою відповідальністю «Експлуатаційна компанія» (код за ЄДРПОУ 32380022) Лот №2 «Водопровідні мережі та засувки, що належать Боржнику»

Відомості про продавця майна: товариство з обмеженою відповідальністю «Експлуатаційна компанія» (код за ЄДРПОУ 32380022) (надалі – Боржник). Відомості про замовника аукціону: арбітражний керуючий Струць Микола Петрович (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого №1444 від 08.08.2013; адреса офісу: 04116, м. Київ, вул. Старокиївська, 10 И, корпус 7, офіс 104). У провадженні господарського суду міста Києва перебуває справа за №5011-46/8219-2012 про банкрутство Боржника. Ухвалою господарського суду міста Києва від 22.06.2012 у справі №5011-46/8219-2012 порушено провадження у справі про банкрутство Боржника. Ухвалою господарського суду міста Києва від 10.01.2018 у справі за №5011-46/8219-2012 призначено керуючим санацією Боржника арбітражного керуючого Струця Миколу Петровича (надалі – а/к Струць М.П.). Ухвалою господарського суду міста Києва від 27.07.2022 у справі №5011-46/8219-2012 затверджено План санації Боржника, провадження у справі про банкрутство № 5011-46/8219-2012, порушене Господарським судом міста Києва 22.06.2012, який схвалений зборами кредиторів 26.07.2022 (надалі – План санації). План санації передбачає спрямування зусиль на відновлення платоспроможності Боржника шляхом проведення відповідних заходів, що передбачені чинним законодавством України, та встановлюють взаємну домовленість між Боржником та Кредиторами у справі №5011-46/8219-2012, суть якої полягає в наступному. Стратегічними цілями санації є: 1. Зменшення конкурсної кредиторської заборгованості, зафіксованої в реєстрі вимог кредиторів шляхом списання штрафних санкцій, виплати за рахунок надходжень від дебіторської заборгованості, зменшення фонду заробітної плати та нарахувань на заробітну плату, зменшення поточних витрат шляхом перегляду умов частини договорів (крім постачальників холодної води, теплової та електричної енергії, вивозу побутових відходів). 2. Повна оплата поточних платежів з метою запобігання збільшенню кредиторської заборгованості (оперативні заходи щодо відновлення платоспроможності ТОВ «Експлуатаційна компанія»). 3. Збільшення вартості загально-експлуатаційних послуг, що надаються. 4. Поетапне погашення вимог конкурсних кредиторів. Враховуючи наведене, за умовами цього Плану санації планується: 1. Реалізація дебіторської заборгованості споживачів послуг перед Боржником на публічних торгах з початковою вартістю відповідно до їх номінальної вартості та іншими умовами продажу, погодженими комітетом кредиторів. 2. У разі виявлення майна та майнових прав Боржника, реалізація таких активів боржника здійснюватиметься на публічних торгах з початковою вартістю відповідно до умов продажу, погоджених комітетом кредиторів. 23.12.2022 відповідно до протоколу №23/12/22-ЗКК засідання комітету кредиторів Боржника вирішено надати згоду на продаж виявленого майна Боржника на наступних умовах: Лот №2 «Водопровідні мережі та засувки, що належать Боржнику». Склад майна додається. Початкова вартість лоту – 12 163 000,00 грн. (дванадцять мільйонів сто шістдесят три тисячі гривень 00 коп.), без ПДВ. Перший аукціон проводити без можливості зниження початкової ціни, а переможцем аукціону є учасник, який запропонує найвищу ціну на час закінчення аукціону. Встановити крок аукціону з продажу майна Банкрута у розмірі 1 відсотка початкової ціни лота. У разі закінчення аукціону без визначення переможця, проводиться повторний аукціон. Початкова ціна повторного аукціону є зменшена на 20 відсотків початкова ціна першого аукціону, без ПДВ. Повторний аукціон проводити без можливості зниження початкової ціни. Встановити крок аукціону з продажу майна Банкрута у розмірі 1 відсотка початкової ціни лота. У разі закінчення аукціону без визначення переможця, проводиться другий повторний аукціон. Початкова ціна другого повторного аукціону є зменшена на 25 відсотків початкова ціна повторного аукціону, без ПДВ. Другий повторний аукціон проводити із можливістю зниження початкової ціни лоту. Кількість кроків пониження початкової ціни – 80. Встановити крок аукціону з продажу майна Банкрута у розмірі 1 відсотка початкової ціни лота. Під час перерахування коштів за придбаний лот переможець аукціону зазначає в розрахунковому документі номер лота, за яким здійснюється оплата. Порядок та умови отримання майна переможцем аукціону визначаються відповідно до розділу VIII «Порядку організації та проведення аукціонів з продажу майна боржників у справах про банкрутство (неплатоспроможність)» №865 від 02.10.2019. Про передачу майна складається акт про придбання майна на аукціоні; майно передається переможцю аукціону за місцем його знаходження. Оператор вираховує винагороду у розмірі, встановленому пунктом 39 «Порядку організації та проведення аукціонів з продажу майна боржників у справах про банкрутство (неплатоспроможність)» №865 від 02.10.2019. Можливість надання переможцю аукціону податкової накладної: переможцю аукціону податкова накладна не надається (Боржник не є платником ПДВ, є платником єдиного податку). Аукціон №BRE001-UA-20230104-42357 з продажу майна Боржника Лот №2 «Водопровідні мережі та засувки, що належать Боржнику» (інформація про аукціон за посиланням: https://skyline-auction.com.ua/uk/bankRuptcy-english/procedures/view/110042) не відбувся через відсутність учасників (копія протоколу про проведення аукціону №BRE001-UA-20230104-42357 від 23.01.2023 додається). Повторний аукціон №BRE001-UA-20230124-17680 з продажу майна Боржника Лот №2 «Водопровідні мережі та засувки, що належать Боржнику» не відбувся через відсутність учасників (інформація про аукціон за посиланням: https://skyline-auction.com.ua/uk/bankRuptcy-english/procedures/view/116377; копія протоколу про проведення аукціону №BRE001-UA-20230124-17680 від 02.02.2023 додається).

Период редактирования:
17 февр. 2023 23:06 – 22 февр. 2023 18:00
Подача предложений:
17 февр. 2023 23:06 – 28 февр. 2023 16:20
Дата проведения аукциона:
28 февр. 2023 09:35 – 28 февр. 2023 16:20
Период вопросов:
17 февр. 2023 23:06 – 27 февр. 2023 18:00
Период ответов:
17 февр. 2023 23:06 – 27 февр. 2023 18:00
Протокол электронных торгов:
Идентификатор аукциона:
BRD001-UA-20230217-20073
Подтип процедуры:
Другий повторний аукціон - з можливістю зниження початкової ціни
Начальная цена продажи лота:
7 297 800,00 грн без НДС
На финальную сумму начисляется НДС:
Нет
Налоговая накладная предоставляется:
Нет
Минимальный шаг аукциона:
72 978,00 грн c НДС
Количество шагов:
80
Процент снижения:
1.0 %
Размер шага голландского раунда:
72 978,00 грн
Гарантийный взнос:
729 780,00 грн
Номер лота:
2
Лот выставляется на торги:
Повторно
Идентификатор предыдущего аукциона:
BRE001-UA-20230124-17680
Стартовая стоимость предыдущего аукциона:
9 730 400,00 грн c НДС
Размер скидки от предыдущего аукциона, %:
25.0
№ дела о банкротстве:
5011-46/8219-2012
Наименование хозяйственного суда:
Господарський суд міста Києва
Порядок ознакомления с имуществом, время и место проведения осмотра объекта:
За місцезнаходженням майна попередньо звернувшись до офісу керуючого санацією товариства з обмеженою відповідальністю «Експлуатаційна компанія» арбітражного керуючого Струця М.П. за адресою: 04116, м. Київ, вул. Старокиївська, 10 И, корпус 7, офіс 104, та узгодивши час та місце за телефоном +380672151828.
Обременения прав на земельный участок, ограничения в использовании земель:
Відомості про обтяження та обмеження майна, права третіх осіб: відсутні. ухвалою господарського суду міста Києва від 09.02.2022 у справі №5011-46/8219-2012 задоволено заяву про вжиття заходів від 19.02.2021, в якій містилися прохання скасувати всі арешти, накладені органами державної виконавчої служби та приватними виконавцями на кошти Боржника, що містяться на всіх рахунках боржника, в т.ч. відкритих у банківських установах, а також заборонити органам державної виконавчої служби та приватним виконавцям накладати арешти будь-яким способом на розрахункові та будь-які інші банківські рахунки Боржника.
Требования к оформлению документов:
Порядок оформлення участі в аукціоні: Порядок реєстрації учасників аукціону, встановлений Розділом VI «Порядку організації та проведення аукціонів з продажу майна боржників у справах про банкрутство (неплатоспроможність)», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України №865 від 02.10.2019.

Банковские реквизиты

Тип счетов:
Плата за лот
Название банка:
АТ «ОТП БАНК»
Описание:
Під час перерахування коштів за придбаний лот переможець аукціону зазначає в розрахунковому документі номер лота, за яким здійснюється оплата
Валюта банковского счета:
UAH
Международный номер банковского счета IBAN:
UA163005280000000260090030992
Номер банківського рахунку в форматі IBAN

Список активов

Краткое описание актива Количество активов Расположение объекта

Количество активов:

Лот №2 «Водопровідні мережі та засувки, що належать Боржнику». Склад майна: 1) Водопровідні мережі: Назва об’єкта: Вулична водопровідна мережа від СВ-1 до В-10 від пр-та Героїв Сталінграда, 12 до пр-та Героїв Сталінграда, 10 А Матеріал труб/к-ть колодязів Сталеві/11 Дата введення в експлуатацію 2002 Вартість згідно оцінки (без ПДВ) 1 025 000,00 грн. Назва об’єкта: Вулична водопровідна мережа від В-10 до В-32 від пр-та Героїв Сталінграда, 10 А до пр-та Героїв Сталінграда, 6 Матеріал труб/к-ть колодязів Сталеві/8 Дата введення в експлуатацію 2003 Вартість згідно оцінки (без ПДВ) 926 000,00 грн. Назва об’єкта: Вулична водопровідна мережа від В-32 до СВ від. просп. Героїв Сталінграда, 6 до просп. Степана Бандери Матеріал труб/к-ть колодязів Сталеві/14 Дата введення в експлуатацію 2006 Вартість згідно оцінки (без ПДВ) 2 868 000,00 грн. Назва об’єкта: Водопровідна мережа від ВК-23/ПГ до В-18/ПГ, В-24/ПГ, В-25/ПГ від Оболонської набережної, 47 до Оболонської набережної, 15 Матеріал труб/к-ть колодязів Сталеві/9 Дата введення в експлуатацію 2002 Вартість згідно оцінки (без ПДВ) 865 000,00 грн. Назва об’єкта: Водопровідна мережа від В-18/ПГ до В-75 від Оболонської набережної, 15, до Оболонської набережної, 3 Матеріал труб/к-ть колодязів Сталеві/11Дата введення в експлуатацію 2004 Вартість згідно оцінки (без ПДВ) 1 619 000,00 грн. Назва об’єкта: Внутрішньоквартальна водопровідна мережа від В-10 до В-18/ПГ від просп. Героїв Сталінграда, 10А до Оболонської набережної, 15 Матеріал труб/к-ть колодязів Сталеві/7 Дата введення в експлуатацію 2002 Вартість згідно оцінки (без ПДВ) 380 000,00 грн. Назва об’єкта: Внутрішньоквартальна водопровідна мережа від В-28 до В-54, від просп. Героїв Сталінграда, 13 до Оболонської набережної, 13 Матеріал труб/к-ть колодязів Сталеві/7 Дата введення в експлуатацію 2003 Вартість згідно оцінки (без ПДВ) 440 000,000 грн. Назва об’єкта: Внутрішньоквартальна водопровідна мережа від В-32 до В-65, від просп. Героїв Сталінграда, 6 до Оболонської набережної, 9 Матеріал труб/к-ть колодязів Сталеві/8 Дата введення в експлуатацію 2006 Вартість згідно оцінки (без ПДВ) 538 000,00 грн. Назва об’єкта: Внутрішньоквартальна водопровідна мережа від В-35 до В-75, від просп. Героїв Сталінграда, 4 до Оболонської набережної, 3 Матеріал труб/к-ть колодязів Сталеві Чавун/ 5 Дата введення в експлуатацію 2006 Вартість згідно оцінки (без ПДВ) 631 000,00 грн. Назва об’єкта: Внутрішньоквартальна водопровідна мережа від В-21 по Оболонській Набережній, 19 до В-66 по просп. Героїв Сталінграда, 10 А та до В-84існ. від В-30/ПГ по просп. Героїв Сталінграда,10 Матеріал труб/к-ть колодязів Сталеві/4 Дата введення в експлуатацію 2003 Вартість згідно оцінки (без ПДВ) 321 000,00 грн. Назва об’єкта: Внутрішньоквартальна водопровідна мережа від В-31 до ВТ-14 по просп. Героїв Сталінграда, 10-А корп.3,2,1 Матеріал труб/к-ть колодязів Сталеві/4 Дата введення в експлуатацію 2004 Вартість згідно оцінки (без ПДВ) 219 000,00 грн. Назва об’єкта: Внутрішньоквартальна водопровідна мережа від В-13 до ВТ-16 по просп. Героїв Сталінграда, 10-А Матеріал труб/к-ть колодязів Сталеві/-- Дата введення в експлуатацію 2003 Вартість згідно оцінки (без ПДВ) 20 000,00 грн. Назва об’єкта: Внутрішньоквартальна водопровідна мережа від В-79 по просп Героїв Сталінграда, 6-А до В-69 по Оболонській набережній, 11 Матеріал труб/к-ть колодязів Сталеві/3 Дата введення в експлуатацію 2006 Вартість згідно оцінки (без ПДВ) 298 000,00 грн. Назва об’єкта: Внутрішньоквартальна водопровідна мережа від В-14/ПГ до ВТ-3; від ВТ-4 до В-51 по просп. Героїв Сталінграда, 8 корп. 4,3,2,1 Матеріал труб/к-ть колодязів Сталеві/5 Дата введення в експлуатацію 2006 Вартість згідно оцінки (без ПДВ) 494 000,00 грн. Назва об’єкта: Внутрішньоквартальна водопровідна мережа від В-62 до В-62 (вул.) просп. Героїв Сталінграда, 6 корп. 1,2 Матеріал труб/к-ть колодязів Сталеві/4 Дата введення в експлуатацію 2006 Вартість згідно оцінки (без ПДВ) 273 000,00 грн. Назва об’єкта: Внутрішньоквартальна водопровідна мережа від В-61 до В-72/ПГ, по просп. Героїв Сталінграда, 4 корп. 4,3,2,1 Матеріал труб/к-ть колодязів Сталеві/-- Дата введення в експлуатацію 2006 Вартість згідно оцінки (без ПДВ) 471 000,00 грн. Назва об’єкта: Водопровідна мережа по Оболонській набережній в районі площадки насосної станції по просп. Героїв Сталінграда, 14 Матеріал труб/к-ть колодязів Сталеві/2 Дата введення в експлуатацію 2004 Вартість згідно оцінки (без ПДВ) 113 000,00 грн. Назва об’єкта: Внутрішньоквартальна перемичка від В-1 до В-47/ПГ (існ.) по просп. Героїв Сталінграду,8а Матеріал труб/к-ть колодязів ПЕ-100/1 Дата введення в експлуатацію 2006 Вартість згідно оцінки (без ПДВ) 138 000,00 грн. Назва об’єкта: Водопровідна мережа внутрішньоквартального коридору №1 до майданчика №3-А Матеріал труб/к-ть колодязів Сталеві/3 Дата введення в експлуатацію 2003 Вартість згідно оцінки (без ПДВ) 485 000,00 грн. 2) Засувки: Місце розміщення об’єкту оцінки: Вулична водопровідна мережа від СВ-1 до В-10 від пр-та Героїв Сталінграда, 12 до пр-та Героїв Сталінграда, 10 А. Найменування ОС (тип, марка): засувка діаметром 100 мм/ 17 шт. (вартість 7500,00 грн.); засувка діаметром 200 мм/ 4 шт. (вартість 4700,0 грн.); засувка діаметром 300 мм/ 10 шт. (вартість 30300,00 грн.). Місце розміщення об’єкту оцінки: Вулична водопровідна мережа від В-10 до В-32 від пр-та Героїв Сталінграда, 10 А до пр-та Героїв Сталінграда, 6. Найменування ОС (тип, марка): засувка діаметром 100 мм/ 11 шт. (вартість 4900,00 грн.), засувка діаметром 200 мм/ 2 шт. (вартість 2300,00 грн.), засувка діаметром 300 мм/ 9 шт. (вартість 27300,00 грн.). Місце розміщення об’єкту оцінки: Вулична водопровідна мережа від В-32 до СВ від. просп. Героїв Сталінграда, 6 до просп. Степана Бандери. Найменування ОС (тип, марка): засувка діаметром 100 мм/ 18 шт. (вартість 9200,00 грн.), засувка діаметром 150 мм/ 2 шт. (вартість 1900,00 грн.), засувка діаметром 200 мм/ 1 шт. (вартість 1300,00 грн.), засувка діаметром 300 мм/ 17 шт. (вартість 59500,00 грн.). Місце розміщення об’єкту оцінки: Водопровідна мережа від ВК-23/ПГ до В-18/ПГ, В-24/ПГ, В-25/ПГ від Оболонської набережної, 47 до Оболонської набережної, 15. Найменування ОС (тип, марка): засувка діаметром 100 мм/ 19 шт.(вартість 8400,00 грн.), засувка діаметром 200 мм/ 1 шт. (вартість 1200,00 грн.), засувка діаметром 300 мм/ 4 шт. (вартість 12100,00 грн.). Місце розміщення об’єкту оцінки: Водопровідна мережа від В-18/ПГ до В-75 від Оболонської набережної, 15, до Оболонської набережної, 3. Найменування ОС (тип, марка): засувка діаметром 100 мм/ 15 шт. (вартість 7100,00 грн.), засувка діаметром 150 мм/ 2 шт. (вартість 1700,00 грн.), засувка діаметром 200 мм/ 1 шт. (вартість 1300,00 грн.), засувка діаметром 300 мм/ 9 шт. (вартість 29400,00 грн.). Місце розміщення об’єкту оцінки: Внутрішньоквартальна водопровідна мережа від В-10 до В-18/ПГ від просп. Героїв Сталінграда, 10А до Оболонської набережної, 15. Найменування ОС (тип, марка): засувка діаметром 100 мм/ 15 шт. (вартість 6600,00 грн.), засувка діаметром 200 мм/ 2 шт. (вартість 2300,00 грн.), засувка діаметром 300 мм/ 5 шт. (вартість 15200,00 грн.). Місце розміщення об’єкту оцінки: Внутрішньоквартальна водопровідна мережа від В-28 до В-54, від просп. Героїв Сталінграда, 13 до Оболонської набережної, 13. Найменування ОС (тип, марка): засувка діаметром 100 мм/ 11 шт. (вартість 4900,00 грн.), засувка діаметром 150 мм/ 3 шт. (вартість 2400,00 грн.), засувка діаметром 300 мм/ 4 шт. (вартість 12100,00 грн.). Місце розміщення об’єкту оцінки: Внутрішньоквартальна водопровідна мережа від В-32 до В-65, від просп. Героїв Сталінграда, 6 до Оболонської набережної, 9. Найменування ОС (тип, марка): засувка діаметром 100 мм/ 15 шт. (вартість 7600,00 грн.), засувка діаметром 200 мм/ 2 шт. (вартість 2700,00 грн.), засувка діаметром 300 мм/ 5 шт. (вартість 17500,00 грн.). Місце розміщення об’єкту оцінки: Внутрішньоквартальна водопровідна мережа від В-35 до В-75, від просп. Героїв Сталінграда, 4 до Оболонської набережної, 3. Найменування ОС (тип, марка): засувка діаметром 100 мм/ 11 шт. (вартість 5600,00 грн.), засувка діаметром 200 мм/ 1 шт. (вартість 1300,00 грн.), засувка діаметром 300 мм/ 3 шт. (вартість 10500,00 грн.). Місце розміщення об’єкту оцінки: Внутрішньоквартальна водопровідна мережа від В-21 по Оболонській Набережній, 19 до В-66 по просп. Героїв Сталінграда, 10 А та до В-84існ. від В-30/ПГ по просп. Героїв Сталінграда, 10. Найменування ОС (тип, марка): засувка діаметром 100 мм/ 7 шт. (вартість 3100,00 грн.), засувка діаметром 200 мм/ 4 шт. (вартість 4700,00 грн.). Місце розміщення об’єкту оцінки: Внутрішньоквартальна водопровідна мережа від В-31 до ВТ-14 по просп. Героїв Сталінграда, 10-А корп.3,2,1. Найменування ОС (тип, марка): засувка діаметром 100 мм/ 5 шт. (вартість 2400,00 грн.), засувка діаметром 150 мм/ 1 шт. (вартість 900,00 грн.), засувка діаметром 200 мм/ 1 шт. (вартість 1300,00 грн.). Місце розміщення об’єкту оцінки: Внутрішньоквартальна водопровідна мережа від В-79 по просп Героїв Сталінграда, 6-А до В-69 по Оболонській набережній, 11. Найменування ОС (тип, марка): засувка діаметром 100 мм/ 4 шт. (вартість 2000,00 грн.), засувка діаметром 200 мм/ 5 шт. (вартість 6700,00 грн.). Також склад майна додається у графічному вигляді.

Код CAV: 39370000-6 Водопровідне обладнання
Код CPVS: QB23-5 З питань законодавства у сфері банкрутства

Количество активов:

1 Одиниця

Расположение объекта:

Україна, 04210, Київ, Київ, просп. Героїв Сталінграда, Оболонська набережна

Документы актива:

Нет загруженных документов
Состояние государственной регистрации объектов:
Регистрация не требуется

Изображения аукциона

Нет загруженых изображений

Документы аукциона

Название документа Тип документа Дата размещения
pdf
Foto Lot 2

Тип документа:

Иллюстрация

Дата размещения:

17 февр. 2023 23:06
pdf
Protokol_ZKK_23_12_2022

Тип документа:

Документ

Дата размещения:

17 февр. 2023 23:06
pdf
Uhvala_GSMK_10_01_2018

Тип документа:

Иллюстрация

Дата размещения:

17 февр. 2023 23:06
docx
Perelik lot 2

Тип документа:

Публичный паспорт актива

Дата размещения:

17 февр. 2023 23:06
pdf
Uhvala_GSMK_27_07_2022

Тип документа:

Иллюстрация

Дата размещения:

17 февр. 2023 23:06
pdf
Протокол торгів BRE001-UA-20230104-42357

Тип документа:

Публичный паспорт актива

Дата размещения:

17 февр. 2023 23:06
pdf
Протокол торгів BRE001-UA-20230124-17680

Тип документа:

Публичный паспорт актива

Дата размещения:

17 февр. 2023 23:06
pdf
Akt_prydbannia_maina_na_auktsioni_lot2

Тип документа:

Типовая форма договора

Дата размещения:

17 февр. 2023 23:06
https://auction.prozorro.sale/BRD001-UA-20230217-20073

Данная ссылка предназначена только для просмотра истории аукциона.

Участники аукциона

Участник Предложение Статус

№:

1

Участник:

Имя:
Павленко Юлія Володимирівна
E-mail:
vikinvest@i.ua
Телефон:
+380675047470
ЕДРПОУ:
41940224
Внимание, пометка "КЭП" не определяет тип примененной подписи! Если применен устаревший тип ЭЦП, все равно в названии будет указано "КЭП"
Договор загружен и подписан заказчиком.

Документы по договору:

Статус договора:
договор подтвержден
Номер договора:
б/н
Название договора:
Акт про придбання майна на аукціоні
Описание договора:
Акт про придбання майна на аукціоні від 10.03.2023, згідно з яким в результаті проведення на аукціоні продажу лоту №2 ТОВ «Експлуатаційна компанія» відповідно до протоколу електронного аукціону №BRD001-UA-20230217-20073 від 28.02.2023 ПП «ЧЕЙНДЖ ГРУП» сплатило ТОВ «Експлуатаційна компанія» усі необхідні до сплати кошти, а ТОВ «Експлуатаційна компанія» передав у власність ПП «ЧЕЙНДЖ ГРУП» майно, включеного до вказаного лоту.
Стоимость договора:
1 605 516,00 грн
Заключительная стоимость договора:
1 605 516,00 грн
Дата подписания договора:
10 мар. 2023 19:00

Документы

Название документа Тип документа Дата размещения
pdf
PI_15487683_10_03_2023_oplata_lotu_2

Тип документа:

Приложения к договору

Дата размещения:

10 мар. 2023 19:27
pdf
Lyst_oplata_lot_2_10_03_2023

Тип документа:

Приложения к договору

Дата размещения:

10 мар. 2023 19:30
pdf
Akt_prydbannia_maina_na_auktsioni_lot2_10_03_2023

Тип документа:

Подписанный договор

Дата размещения:

11 мар. 2023 15:16

Предложение:

1 605 516,00 грн

Статус:

победитель аукциона

Документы:

Документы, поданные с предложением

Название документа Тип документа Дата размещения
pdf
витяг чг.pdf

Тип документа:

Выдержка из ЕГРПОУ

Дата размещения:

24 февр. 2023 19:06
pdf
Наказ директор Чейндж Груп.pdf

Тип документа:

Документы, подтверждающие квалификацию

Дата размещения:

24 февр. 2023 19:06
docx
ТОВ Чейндж Груп _ BRD001_UA_20230217_20073 _ банкрутство.docx

Тип документа:

Протокол

Дата размещения:

2 мар. 2023 10:39
zip
ТОВ Чейндж Груп _ BRD001_UA_20230217_20073 _ банкрутство.docx.p7s.p7s.zip

Тип документа:

Документ

Дата размещения:

2 мар. 2023 10:39

Решение ответственного лица

Название документа Тип документа Дата размещения
docx
ТОВ Чейндж Груп _ BRD001_UA_20230217_20073 _ банкрутство.docx

Тип документа:

Протокол

Дата размещения:

2 мар. 2023 10:39
zip
ТОВ Чейндж Груп _ BRD001_UA_20230217_20073 _ банкрутство.docx.p7s.p7s.zip

Тип документа:

Документ

Дата размещения:

2 мар. 2023 10:39
pdf
PD_65_10_03_2023_oplata_lotu_2

Тип документа:

Документ

Дата размещения:

10 мар. 2023 15:15

Договор

Название документа Тип документа Дата размещения
pdf
PI_15487683_10_03_2023_oplata_lotu_2

Тип документа:

Приложения к договору

Дата размещения:

10 мар. 2023 19:27
pdf
Lyst_oplata_lot_2_10_03_2023

Тип документа:

Приложения к договору

Дата размещения:

10 мар. 2023 19:30
pdf
Akt_prydbannia_maina_na_auktsioni_lot2_10_03_2023

Тип документа:

Подписанный договор

Дата размещения:

11 мар. 2023 15:16
Основной контакт
Имя:
Струць Микола Петрович
Телефон:
+380672151828
E-mail:
Fax:

Организатор торгов

Наименование:
Арбітражний керуючий Струць Микола Петрович
Код ЕГРПОУ:
3066108778
Веб сайт:
Не указано
Адрес:
Україна, 04116, Київ, Київ, м. Київ, вул. Старокиївська, 10 И, корпус 7, офіс 104
№ свидетельства о праве на ведение деятельности арбитражного управляющего:
1444
Дата выдачи свидетельства о праве на ведение деятельности арбитражного управляющего:
8 авг. 2013 00:00

Информация о должнике

Наименование:
Товариство з обмеженою відповідальністю «Експлуатаційна компанія»
Код ЕГРПОУ:
32380022
Веб сайт:
Не указано
Адрес:
Україна, Київ, Київ, 04205, м. Київ, вул. Тимошенка, 29-Б