Аккредитованный участник электронной системы торгов Prozorro.Sale
Отменен
402 000,00 грн без НДС

Организатор: Арбітражний керуючий Ткачук Олександр Вікторович

Продажа Аукцион по продаже имущества банкротов. Голландский аукцион

Цінні папери - прості бездокументарні іменні акції Приватного акціонерного товариства “ОКМА” (код за ЄДРПОУ 24077020, адреса місцезнаходження: 01042, м. Київ, вул. Патріса Лумумуби, 4/6, корпус "В", оф. 820) в кількості 1 340 000 штук або 9,5714 акціонерного капіталу, номінальна вартість 0,5 грн., загальною номінальною вартістю 670 000,00 грн. які належать банкруту ТОВ “УАУ”

Цінні папери - прості бездокументарні іменні акції Приватного акціонерного товариства “ОКМА” (код за ЄДРПОУ 24077020, адреса місцезнаходження: 01042, м. Київ, вул. Патріса Лумумуби, 4/6, корпус "В", оф. 820) в кількості 1 340 000 штук або 9,5714 акціонерного капіталу, номінальна вартість 0,5 грн., загальною номінальною вартістю 670 000,00 грн. які належать банкруту ТОВ “УАУ”. Цінні папери реалізується в межах справи №910/4559/22 про банкрутство ТОВ “УАУ” (ідентифікаційний код юридичної особи 34351294, місцезнаходження: 01010, м. Київ, вул. Івана Мазепи, буд. 11-Б), яка перебуває в провадженні Господарського суду м. Києва. Погодження умов аукціону та згода на продаж майна була надана комітетом кредиторів на підставі протоколу від 21.07.2023 року у справі про банкрутство (копії підтверджуючих документів доступні для перегляду та завантаження в розділі документація аукціону). Вид аукціону: другий повторний аукціон, що проводиться з можливістю зниження початкової ціни продажу, яка встановлюється в розмірі становить 402 000,00( чотириста дві тисячі) грн. 00 коп. без ПДВ; крок аукціону – 1 (один) відсоток початкової ціни. Відомості про продавця майна: Товариство з обмеженою відповідальністю “УАУ” (ідентифікаційний код юридичної особи 34351294, місцезнаходження: 01010, м. Київ, вул. Івана Мазепи, буд. 11-Б). Відомості про замовника аукціону: Арбітражний керуючий Ткачук Олександр Вікторович, свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) № 113 від 04.02.2013 видане Міністерством юстиції України, місцезнаходження контори (офісу) арбітражного керуючого: 08205, Київська область, м. Ірпінь, , вул. Чехова 14 В ,офіс 31, засоби зв’язку: тел. моб. +380959333394, e-mail: tkachuksasha@gmail.com; Порядок оформлення участі в аукціоні: Порядок реєстрації учасників аукціону, встановлений Розділом VI «Порядку організації та проведення аукціонів з продажу майна боржників у справах про банкрутство (неплатоспроможність)», затвердженого Постановою КМУ від 02.10.2019р. № 865 та п.п. 17 та 18 Регламенту роботи електронної торгової системи Prozorro.Продажі щодо організації та проведення аукціонів з продажу майна боржників у справах про банкрутство, затвердженого наказом ДП «Прозорро.Продажі» № 39 від 18.10.2019р. Додаткову інформацію про проведення аукціону можна отримати у замовника аукціону - ліквідатора ТОВ “УАУ” арбітражного керуючого Ткачука О.В. за тел.+380959333394 Порядок та умови отримання майна відповідно до ч.2 ст.63 КУзПБ ліквідатор здійснює продаж фінансових інструментів у порядку, визначеному законодавством України, згідно з договором, укладеним між ліквідатором та інвестиційною фірмою.Всі витрати щодо переоформлення права власності на акції, в тому числі пов'язанні з їх відчуженням, несе Покупець. Можливість надання переможцю аукціону податкової накладної: продаж права вимоги здійснюється без ПДВ, тому податкова накладна не надається. Початкова вартість, а також запропонована учасником аукціону в ході торгів вартість лоту визначається без урахування ПДВ. Гарантійний внесок вноситься на рахунки операторів електронних майданчиків. Розмір винагороди оператора: розмір винагороди оператора та порядок її сплати встановлено Розділом ІV «Порядку організації та проведення аукціонів з продажу майна боржників у справах про банкрутство (неплатоспроможність)», затвердженого постановою КМУ від 02.10.2019р. № 865. Порядок ознайомлення з майном: Контактна особа для ознайомлення: Ткачук О.В. тел. моб. +380959333394, e-mail: 3155608273@mail.gov.ua; час та місце ознайомлення: 08205, Київська область, м. Ірпінь, , вул. Чехова 14 В ,офіс 31, за попередньою домовленістю. Реквізити рахунку боржника на який переховуються кошти за придбане на аукціоні майно: Отримувач: ТОВ “УАУ” код 34351294 Рахунок: UA263003460000026002015589901 Банк отримувача: АТ "СЕНС БАНК", код банку 300346, код ЄДРПОУ банку 23494714, Призначення платежу: За придбане на аукціоні майно (лот №_______).

Период редактирования:
21 авг. 12:40 – 26 авг. 18:00
Подача предложений:
21 авг. 12:40 – 1 сент. 16:25
Дата проведения аукциона:
1 сент. 09:40 – 1 сент. 16:40
Период вопросов:
21 авг. 12:40 – 31 авг. 18:00
Период ответов:
21 авг. 12:40 – 31 авг. 18:00
Протокол электронных торгов:
Идентификатор аукциона:
BRD001-UA-20230821-56352
Подтип процедуры:
Другий повторний аукціон - з можливістю зниження початкової ціни
Начальная цена продажи лота:
402 000,00 грн без НДС
На финальную сумму начисляется НДС:
Нет
Налоговая накладная предоставляется:
Нет
Минимальный шаг аукциона:
4 020,00 грн c НДС
Количество шагов:
99
Процент снижения:
1.0 %
Размер шага голландского раунда:
4 020,00 грн
Гарантийный взнос:
40 200,00 грн
Номер лота:
4
Лот выставляется на торги:
Повторно
Идентификатор предыдущего аукциона:
BRE001-UA-20230809-12147
Стартовая стоимость предыдущего аукциона:
536 000,00 грн без НДС
Размер скидки от предыдущего аукциона, %:
25.0
№ дела о банкротстве:
910/4559/22
Наименование хозяйственного суда:
Господарський суд м. Києва
Порядок ознакомления с имуществом, время и место проведения осмотра объекта:
Контактна особа для ознайомлення: Ткачук О.В. тел. моб. +380959333394, e-mail: 3155608273@mail.gov.ua; час та місце ознайомлення: 08205, Київська область, м. Ірпінь, , вул. Чехова 14 В ,офіс 31, за попередньою домовленістю
Обременения прав на земельный участок, ограничения в использовании земель:
відсутні на момент виставлення на торги

Банковские реквизиты

Тип счетов:
Плата за лот
Название банка:
АТ "СЕНС БАНК"
Валюта банковского счета:
UAH
Международный номер банковского счета IBAN:
UA263003460000026002015589901
Номер банківського рахунку в форматі IBAN
ЕДРПОУ:
23494714
ЄДРПОУ банку
МФО:
300346
МФО банку

Список активов

Краткое описание актива Количество активов Расположение объекта

Количество активов:

До продажу пропонується 1 340 000 (один мільйон триста сорок тисяч) простих бездокументарних іменних акцій Приватного акціонерного товариства “ОКМА” (код за ЄДРПОУ 24077020, адреса місцезнаходження: 01042, м. Київ, вул. Патріса Лумумуби, 4/6, корпус "В", оф. 820, розмір статутного капіталу 7 000 000 (сім мільйонів) гривень 00 коп.), що становить 9,5714 акціонерного капіталу. Право власності на акції, які належать ТОВ "УАУ", підтверджується Випискою про стан рахунку з цінних паперів від 24.04.2023, виданою депозитарною установою.( сканкопія розміщенна для перегляду в доданих документах). Номінальна вартістю акції 0,5 грн., Загальна номінальна вартість пакету акцій який пропонується до продажу 670 000,00 грн Середньоспискова кількість працівників 3 особи. у Товариства відсутні земельні ділянки, що належить господарському товариству, Балансова вартість основних фондів Товариства, станом на 31.12.2021 становить 0 (нуль) гривень 00 копійок Зношення основних фондів Товариства, відсутнє Балансовий прибуток Товариства за 2021 становить 12 тис. грн., Дебіторська заборгованість Товариства станом на 31.12.2021 року складає – 845 тис грн, Зобов’язання Товариства станом на 31.12.2021 року складаються з поточних зобов’язань і забезпечень на загальну суму 982 тис грн. Основні види діяльності КВЕД: Код КВЕД 66.19 Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення (основний); Код КВЕД 66.12 Посередництво за договорами по цінних паперах або товарах; Код КВЕД 63.11 Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність Ліцензії: ліцензія НКЦПФР на здійснення дилерської діяльності - серія АЕ № 294665 дата видачі 21.01.2015 р. строк дії з 22.01.2015 р. необмежений; - ліцензія НКЦПФР на здійснення брокерської діяльності – серія АЕ № 294664 дата видачі 21.01.2015 р. строк дії з 22.01.2015 р. необмежений; ліцензія НКЦПФР здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарна діяльність (депозитарної діяльності депозитарної установи) - серія АЕ № 263342, рішення №1856 від 17.09.2013 р., строк дії з 12.10.2013 р. необмежений. Свідоцтво НКЦПФР про включення до державного реєстру фінансових установ, які надають фінансові послуги на ринку цінних паперів від 17.02.2010 р., реєстраційний № 1614. Свідоцтво учасника СРО Асоціація «УФТ» видано 11.02.2010, реєстраційний № 883 Протягом 2021 року Товариством отримано чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) у розмірі 538 тис грн. Відповідно до Форми №2 «Звіт про фінансові результати» (Звіт про сукупний дохід) протягом 2021 року: Адміністративні витрати Товариства склали 2 390 тис грн. Витрати на збут Товариства склали 82 тис грн. Інші операційні витрати Товариства склали 20 тис грн. Інші доходи Товариства склали 2 729 тис грн.Інші витрати Товариства склали 784 тис грн. Витрати (дохід) з податку на прибуток за 2021 рік склали – 2 тис грн.10 Депозитарна установа ТОВ "Основа-ЦП", код за ЄДРПОУ: 37044551, вул. Іоанна Павла II, буд. 4/6, м. Київ, 01042ліцензія: АЕ № 286653 від 10.10.2013 р.

Код CAV: 08110000-0 Корпоративні права Акціонерного товариства
Код CPVS: QB23-5 З питань законодавства у сфері банкрутства

Количество активов:

1 340 000 штуки

Расположение объекта:

Україна, 08205, Київська область, м. Ірпінь, вул. Чехова, 14В, оф. 31

Документы актива:

Нет загруженных документов
Состояние государственной регистрации объектов:
Регистрация не требуется

Изображения аукциона

Нет загруженых изображений

Документы аукциона

Название документа Тип документа Дата размещения
pdf
Постанова господарського суду м Києва 27112022 справа №910_4559_22 .pdf

Тип документа:

Документ

Дата размещения:

21 авг. 12:40
pdf
Витяг з протоколу від 21_07_23.pdf

Тип документа:

Документ

Дата размещения:

21 авг. 12:40
pdf
Виписка ЦП ОКМА _УАУ_ 24_04_23.pdf

Тип документа:

Публичный паспорт актива

Дата размещения:

21 авг. 12:40
pdf
Звіт аудитора.pdf

Тип документа:

Публичный паспорт актива

Дата размещения:

21 авг. 12:40
pdf
Звітність ОКМА.pdf

Тип документа:

Публичный паспорт актива

Дата размещения:

21 авг. 12:40
doc
Акції лот4 ОКМА Ткачук.doc

Тип документа:

Типовая форма договора

Дата размещения:

21 авг. 12:40
Причина отмены аукциона

торги отменены

Встановлення замовником аукціону обставин які унеможливлюють продаж майна, що існували до початку проведення аукціону та не були відомі замовнику-арешт 100% корпоративних прав ПрАТ “ОКМА” на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва від 10 травня 2023 року ( https://reyestr.court.gov.ua/Review/110983384 ).Скасування аукціону погоджено з його переможцем.

Название документа Тип документа Конфиденциальность Дата размещения
pdf
Звернення до переможця аукціону.pdf

Тип документа:

Причины отмены

Конфиденциальность:

Дата размещения:

8 сент. 17:12
pdf
Ухвала суду.pdf

Тип документа:

Причины отмены

Конфиденциальность:

Дата размещения:

8 сент. 17:12
https://auction.prozorro.sale/BRD001-UA-20230821-56352

Данная ссылка предназначена только для просмотра истории аукциона.

Участники аукциона

Участник Предложение Статус

№:

1

Участник:

Имя:
Костін Андрій Олександрович
E-mail:
bits88@ua.fm
Телефон:
+380983951192
ЕДРПОУ:
3246114972

Документы по договору:

Статус договора:
ожидается договор
Стоимость договора:
44 020,00 грн
Нет загруженных документов

Предложение:

44 020,00 грн

Статус:

ожидается подписание договора

Документы:

Документы, поданные с предложением

Название документа Тип документа Дата размещения
pdf
Протокол торгів № BRD001-UA-20230821-56352.pdf

Тип документа:

Протокол

Дата размещения:

5 сент. 11:12

Решение ответственного лица

Название документа Тип документа Дата размещения
pdf
Протокол торгів № BRD001-UA-20230821-56352.pdf

Тип документа:

Протокол

Дата размещения:

5 сент. 11:12
pdf
Протокол торгів № BRD001_UA_20230821_56352.pdf

Тип документа:

Протокол

Дата размещения:

5 сент. 11:24
pdf
Протокол торгів № BRD001_UA_20230821_56352.pdf

Тип документа:

Протокол

Дата размещения:

5 сент. 11:25
pdf
Оплата 1.pdf

Тип документа:

Документ

Дата размещения:

7 сент. 14:01
pdf
Оплата 2.pdf

Тип документа:

Документ

Дата размещения:

7 сент. 14:01

№:

2

Участник:

Имя:
Чігер Катерина Михайлівна
E-mail:
kate.chiger@gmail.com
Телефон:
+380676494707
ЕДРПОУ:
3199419543

Предложение:

40 000,00 грн

Статус:

не рассматривался

Документы:

Нет загруженных документов

№:

3

Участник:

Имя:
ПІСТРЮГА Сергій Миколайович
E-mail:
sergey.pistryuga@gmail.com
Телефон:
+380979881445
ЕДРПОУ:
3146519417

Предложение:

Не указано

Статус:

не рассматривался

Документы:

Документы, поданные с предложением

Название документа Тип документа Дата размещения
pdf
receipt_8420QyF5Vy6LlfInlM3eW__N9g0.pdf

Тип документа:

Документ

Дата размещения:

28 авг. 09:26
Основной контакт
Имя:
арбітражний керуючий Ткачук Олександр Вікторович
Телефон:
+380959333394
E-mail:
Fax:
+380959333394

Организатор торгов

Наименование:
Арбітражний керуючий Ткачук Олександр Вікторович
Код ЕГРПОУ:
3155628273
Веб сайт:
Не указано
Адрес:
Україна, 01001, Київ, м. Київ, вул. Шота Руставелі, 11 (3 поверх)
№ свидетельства о праве на ведение деятельности арбитражного управляющего:
113
Дата выдачи свидетельства о праве на ведение деятельности арбитражного управляющего:
4 февр. 2013 00:00

Информация о должнике

Наименование:
Товариство з обмеженою відповідальністю “УАУ”
Код ЕГРПОУ:
34351294
Веб сайт:
Не указано
Адрес:
Україна, 01010, Автономна Республіка Крим, м. Київ, вул. Івана Мазепи, буд. 11-Б,