Зверніть увагу! Ми оновили назву: відтепер Аукціони.Prom називаються Zakupivli.Pro
Аукціон не відбувся
11 059,20 грн без ПДВ

Організатор: Арбітражний керуючий Струць Микола Петрович

Продаж майна банкрутів Англійський аукціон

Повторний аукціон з продажу майна підприємства-банкрута товариства з обмеженою відповідальністю «Промінмет» (код за ЄДРПОУ 32228523) Лот №1 «Частка у статутному капіталі ТОВ «Шорса» з внеском у розмірі 64 000,00 грн., що становить 100 % статутного капіталу цього товариства»

Відомості про продавця майна: товариство з обмеженою відповідальністю «Промінмет» (код за ЄДРПОУ 32228523; місцезнаходження: 49000, м. Дніпро, вул. Січеславська набережна, 29-А) (надалі – Банкрут). Відомості про замовника аукціону: арбітражний керуючий Струць Микола Петрович (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого № 1444 від 08.08.2013; адреса офісу: 04116, м. Київ, вул. Старокиївська, 10 И, корпус 7, офіс 104). У провадженні господарського суду Дніпропетровської області перебуває справа №904/6596/20 про банкрутство Банкрута. Постановою господарського суду Дніпропетровської області від 24.03.2021 у справі №904/6596/20 відкрито ліквідаційну процедуру Банкрута та ліквідатором Банкрута призначено арбітражного керуючого Струця Миколу Петровича. Банкрут є учасником товариства з обмеженою відповідальністю «Шорса» (код за ЄДРПОУ 39678426) (надалі – ТОВ «Шорса») з внеском у розмірі 64 000,00 грн. (за результатами аналізу руху грошових коштів по банківському рахунку Банкрута встановлено, що вказаний внесок у статутний капітал ТОВ «Шорса» є повністю сплаченим), що становить 100 % статутного капіталу товариства, але ТОВ «Шорса» перебуває з 01.03.2018 в стані припинення на підставі внесення рішення засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженого ними органу щодо припинення юридичної особи в результаті її ліквідації. Враховуючи наведене, до ТОВ «Шорса» було надіслано запит Вих. №02-01-904/6596/20-12-04-21-1 від 12.04.2021 з проханням надати для ознайомлення копії річних балансів, звітів про фінансово-господарську діяльність, протоколів ревізійної комісії, протоколів зборів органів управління ТОВ «Шорса» за весь період діяльності шляхом надсилання ліквідатору Банкрута Струцю М.П. для проведення оцінки вартості частки у статутному капіталі, а також у зв’язку із відсутністю відповіді на такий запит було надіслано запит (повторний) Вих. №02-01-904/6596/20-31-05-21-1 від 31.05.2021. Втім вказані запити були повернуті у зв’язку з відсутністю за місцезнаходженням ТОВ «Шорса». Тому також керівнику ТОВ «Шорса» Івлеву Костянтину Анатолійовичу надіслано запит Вих. №02-01-904/6596/20-24-09-21-4 від 24.09.2021 з проханням надати для ознайомлення копії річних балансів, звітів про фінансово-господарську діяльність, протоколів ревізійної комісії, протоколів зборів органів управління, інформацію про всі значні правочини ТОВ «Шорса» за весь період діяльності. 23.07.2021 на зборах кредиторів надано згоду на продаж виявленого майна Банкрута на наступних умовах: 1) лот №1. «Частка у статутному капіталі ТОВ «Шорса» з внеском у розмірі 64 000,00 грн., що становить 100 % статутного капіталу цього товариства»; 2) початкова ціна Лоту №1 - 64 000,00 грн.; 3) перший аукціон проводити без можливості зниження початкової ціни, а переможцем аукціону є учасник, який запропонує найвищу ціну на час закінчення аукціону. У разі закінчення аукціону без визначення переможця, проводиться повторний аукціон. Встановити крок аукціону з продажу майна Банкрута у розмірі 1 відсотка початкової ціни лота; 4) початкова ціна повторного аукціону є зменшена на 20 відсотків початкова ціна першого аукціону, без ПДВ. Повторний аукціон проводити без можливості зниження початкової ціни. Встановити крок аукціону з продажу майна Банкрута у розмірі 1 відсотка початкової ціни лота; 5) початкова ціна другого повторного аукціону є зменшена на 25 відсотків початкова ціна повторного аукціону, без ПДВ. Другий повторний аукціон проводити із можливістю зниження початкової ціни лоту. Встановити крок аукціону з продажу майна Банкрута у розмірі 1 відсотка початкової ціни лота. У встановлені КУзПБ строки була здійснена публікація про аукціон з продажу майна Банкрута, який мав відбутися 27.08.2021 (інформація про аукціон: https://skyline.auction/prozorrosale2/auctions/142982), але у зв’язку із відсутністю учасників перший аукціон №UA-PS-2021-08-12-000071-1 з продажу лоту №1 визнано таким, що не відбувся (інформація про аукціон: https://skyline.auction/prozorrosale2/auctions/142982), а тому було опубліковано оголошення про проведення повторного аукціону. Через відсутність учасників повторний аукціон №UA-PS-2021-09-24-000009-2 з продажу лоту №1 визнано таким, що не відбувся (інформація про аукціон: https://skyline.auction/prozorrosale2/auctions/145143) та другий повторний аукціон №UA-PS-2021-11-04-000025-3 з продажу лоту №1 (інформація про аукціон: https://skyline.auction/prozorrosale2/auctions/150949) також не відбулись. 28.01.2022 комітетом кредиторів Банкрута надано згоду на продаж виявленого майна Банкрута на наступних умовах: Лот №1. «Частка у статутному капіталі ТОВ «Шорса» з внеском у розмірі 64 000,00 грн., що становить 100 % статутного капіталу цього товариства». Початкова ціна лоту №1 - 38 400,00 грн. Перший аукціон проводити без можливості зниження початкової ціни, а переможцем аукціону є учасник, який запропонує найвищу ціну на час закінчення аукціону. У разі закінчення аукціону без визначення переможця, проводиться повторний аукціон. Встановити крок аукціону з продажу майна Банкрута у розмірі 1 відсотка початкової ціни лота. Початкова ціна повторного аукціону є зменшена на 20 відсотків початкова ціна першого аукціону, без ПДВ. Повторний аукціон проводити без можливості зниження початкової ціни. Встановити крок аукціону з продажу майна Банкрута у розмірі 1 відсотка початкової ціни лота. Початкова ціна другого повторного аукціону є зменшена на 25 відсотків початкова ціна повторного аукціону, без ПДВ. Другий повторний аукціон проводити із можливістю зниження початкової ціни лоту. Встановити крок аукціону з продажу майна Банкрута у розмірі 1 відсотка початкової ціни лота. Втім через відсутність учасників продаж лоту №1 Банкрута не відбувся на аукціоні №UA-PS-2022-02-14-000001-2 (інформація про аукціон: https://skyline.auction/prozorrosale2/auctions/find/1034077897aa40a7927d9f2219f68585), повторному аукціоні №UA-PS-2022-04-06-000023-3 (інформація про аукціон: https://skyline.auction/prozorrosale2/auctions/171527) та другому повторного аукціону №UA-PS-2022-04-19-000001-2 (інформація про аукціон: https://skyline.auction/prozorrosale2/auctions/172191). Відповідно до протоколу №7ЗКК засідання комітету кредиторів Банкрута від 13.10.2022 надано згоду на продаж майна Банкрута на наступних умовах: 1) склад майна: лот №1. «Частка у статутному капіталі ТОВ «Шорса» з внеском у розмірі 64 000,00 грн., що становить 100 % статутного капіталу цього товариства»; 2) початкова ціна лоту №1 – 23 040,00 грн.; 3) перший аукціон проводити без можливості зниження початкової ціни, а переможцем аукціону є учасник, який запропонує найвищу ціну на час закінчення аукціону. У разі закінчення аукціону без визначення переможця, проводиться повторний аукціон. Встановити крок аукціону з продажу майна Банкрута у розмірі 1 відсотка початкової ціни лота; 4) початкова ціна повторного аукціону є зменшена на 20 відсотків початкова ціна першого аукціону, без ПДВ. Повторний аукціон проводити без можливості зниження початкової ціни. Встановити крок аукціону з продажу майна Банкрута у розмірі 1 відсотка початкової ціни лота; 5) початкова ціна другого повторного аукціону є зменшена на 25 відсотків початкова ціна повторного аукціону, без ПДВ. Другий повторний аукціон проводити із можливістю зниження початкової ціни лоту. Встановити крок аукціону з продажу майна Банкрута у розмірі 1 відсотка початкової ціни лота. Аукціон №BRE001-UA-20221024-42518 з продажу майна Банкрута Лот №1 «Частка у статутному капіталі ТОВ «Шорса» з внеском у розмірі 64 000,00 грн., що становить 100 % статутного капіталу цього товариства» не відбувся через відсутність учасників (інформація за посиланням: https://skyline-auction.com.ua/bankRuptcy-english/procedures/view/95170; копія протоколу про проведення аукціону №BRE001-UA-20221024-42518 від 08.11.2022 додається). Повторний аукціон №BRE001-UA-20221109-22844 з продажу майна Банкрута (лоту №1) не відбувся через відсутність учасників (інформація за посиланням: https://skyline-auction.com.ua/bankRuptcy-english/procedures/view/97877; копія протоколу про проведення аукціону №BRE001-UA-20221109-22844 від 20.11.2022 додається). Документи, які підтверджують погодження умов продажу: Протокол №10ЗКК засідання комітету кредиторів Банкрута від 13.01.2023. Відповідно до протоколу №10ЗКК засідання комітету кредиторів Банкрута від 13.01.2023 надано згоду на продаж майна Банкрута на наступних умовах: 1) лот №1 «Частка у статутному капіталі ТОВ «Шорса» з внеском у розмірі 64 000,00 грн., що становить 100 % статутного капіталу цього товариства»; 2) початкова ціна лоту №1 – 13 824‬,00 грн. (тринадцять тисяч вісімсот двадцять чотири гривні 00 коп.); 3) перший аукціон проводити без можливості зниження початкової ціни, а переможцем аукціону є учасник, який запропонує найвищу ціну на час закінчення аукціону. У разі закінчення аукціону без визначення переможця, проводиться повторний аукціон. Встановити крок аукціону з продажу майна Банкрута у розмірі 1 відсотка початкової ціни лота; 4) початкова ціна повторного аукціону є зменшена на 20 відсотків початкова ціна першого аукціону, без ПДВ, а саме 11 059,2‬0 грн. Повторний аукціон проводити без можливості зниження початкової ціни. Встановити крок аукціону з продажу майна Банкрута у розмірі 1 відсотка початкової ціни лота; 5) початкова ціна другого повторного аукціону є зменшена на 25 відсотків початкова ціна повторного аукціону, без ПДВ, а саме 8 294,4‬0 грн. Другий повторний аукціон проводити із можливістю зниження початкової ціни лоту. Встановити крок аукціону з продажу майна Банкрута у розмірі 1 відсотка початкової ціни лота. Аукціон №BRE001-UA-20230117-20601 з продажу майна Банкрута Лот №1 «Частка у статутному капіталі ТОВ «Шорса» з внеском у розмірі 64 000,00 грн., що становить 100 % статутного капіталу цього товариства» не відбувся через відсутність учасників (копія протоколу про проведення аукціону №BRE001-UA-20230117-20601 додається; інформація про аукціон за посиланням: https://skyline-auction.com.ua/uk/bankRuptcy-english/procedures/view/114176). Під час перерахування коштів за придбаний лот переможець аукціону зазначає в розрахунковому документі номер лота, за яким здійснюється оплата. Порядок та умови отримання майна переможцем аукціону визначаються відповідно до розділу VIII «Порядку організації та проведення аукціонів з продажу майна боржників у справах про банкрутство (неплатоспроможність)» №865 від 02.10.2019. Про передачу майна складається акт про придбання майна на аукціоні. Оператор вираховує винагороду у розмірі, встановленому п. 39 «Порядку організації та проведення аукціонів з продажу майна боржників у справах про банкрутство (неплатоспроможність)» №865 від 02.10.2019. Можливість надання переможцю аукціону податкової накладної: переможцю аукціону податкова накладна не надається (Банкрут не є платником ПДВ).

Період редагування:
3 лют. 2023 11:02 – 8 лют. 2023 18:00
Подача пропозицій:
3 лют. 2023 11:02 – 13 лют. 2023 20:00
Дата проведення аукціону:
14 лют. 2023 11:35
Період питань:
3 лют. 2023 11:02 – 13 лют. 2023 18:00
Період відповідей:
3 лют. 2023 11:02 – 13 лют. 2023 18:00
Протокол електронних торгів:
Ідентифікатор аукціона:
BRE001-UA-20230203-23597
Підтип процедури:
Перший повторний аукціон - без можливості зниження початкової ціни
Початкова ціна продажу лоту:
11 059,20 грн без ПДВ
На фінальну суму нараховується ПДВ:
Ні
Податкова накладна надається:
Ні
Мінімальний крок аукціону:
110,59 грн
Гарантійний внесок:
1 105,92 грн
Номер лоту:
1
Мінімальна кількість учасників:
1
Лот виставляється на торги:
Вдруге
Ідентифікатор попереднього аукціону:
BRE001-UA-20230117-20601
Стартова вартість попереднього аукціону:
13 824,00 грн з ПДВ
Розмір знижки від попереднього аукціону, %:
20.0
№ справи про банкрутство:
904/6596/20
Найменування господарського суду:
Господарський суд Дніпропетровської області
Порядок ознайомлення з майном, час і місце проведення огляду об’єкта:
За місцезнаходженням офісу ліквідатора товариства з обмеженою відповідальністю «Промінмет» арбітражного керуючого Струця М.П.: 04116, м. Київ, вул. Старокиївська, 10 И, корпус 7, офіс 104, попередньо узгодивши час та місце за телефоном 0672151828.
Обтяження прав на земельну ділянку, обмеження у використанні земель:
Ухвалою господарського суду Дніпропетровської обл. від 17.06.2021 у справі №904/6596/20 скасовано обтяження майна Банкрута. Відомості про обтяження та обмеження майна, права третіх осіб: відсутні.
Перелік та вимоги до оформлення документів:
Порядок оформлення участі в аукціоні: Порядок реєстрації учасників аукціону, встановлений Розділом VI «Порядку організації та проведення аукціонів з продажу майна боржників у справах про банкрутство (неплатоспроможність)», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України №865 від 02.10.2019.

Список активів

Короткий опис активу Кількість активів Розташування об’єкта

Кількість активів:

Відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Банкрут є учасником товариства з обмеженою відповідальністю «Шорса» (код за ЄДРПОУ 39678426) (надалі – ТОВ «Шорса») з внеском у розмірі 64 000,00 грн. (за результатами аналізу руху грошових коштів по банківському рахунку Банкрута встановлено, що вказаний внесок у статутний капітал ТОВ «Шорса» є повністю сплаченим), що становить 100 % статутного капіталу товариства, але ТОВ «Шорса» перебуває з 01.03.2018 в стані припинення на підставі внесення рішення засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженого ними органу щодо припинення юридичної особи в результаті її ліквідації. До ТОВ «Шорса» було надіслано запит з проханням надати для ознайомлення копії річних балансів, звітів про фінансово-господарську діяльність, протоколів ревізійної комісії, протоколів зборів органів управління ТОВ «Шорса» за весь період діяльності для проведення оцінки вартості частки у статутному капіталі. У зв’язку із відсутністю відповіді на такий запит було надіслано повторний запит (копія додається). Вказані запити були повернуті у зв’язку з відсутністю за місцезнаходженням ТОВ «Шорса», і відсутня можливість здійснити належним чином оцінку вказаних корпоративних прав.

Код CAV: 08120000-3 Корпоративні права Товариства з обмеженою відповідальністю
Код CPVS: QB23-5 З питань законодавства у сфері банкрутства

Кількість активів:

1 Одиниця

Розташування об’єкта:

Україна, 02226, Київ, Київ, вул. Теодора Драйзера, 21, кімн. 402

Документи активу:

Немає завантажених документів
Стан державної реєстрації об'єктів:
Реєстрація не вимагається

Зображення аукціону

Немає завантажених зображень

Документи аукціону

Назва документу Тип документу Дата розміщення
pdf
Postanova_GSDO_24_03_2021_z_EDR

Тип документу:

Ілюстрація

Дата розміщення:

3 лют. 2023 11:02
pdf
UA-PS-2022-04-19-000001-2-protocol

Тип документу:

Ілюстрація

Дата розміщення:

3 лют. 2023 11:02
pdf
UA-PS-2022-04-06-000023-3-protocol

Тип документу:

Ілюстрація

Дата розміщення:

3 лют. 2023 11:02
pdf
UA-PS-2022-02-14-000001-2-protocol

Тип документу:

Ілюстрація

Дата розміщення:

3 лют. 2023 11:02
pdf
UA-PS-2021-11-04-000025-3-protocol

Тип документу:

Ілюстрація

Дата розміщення:

3 лют. 2023 11:02
pdf
UA-PS-2021-09-24-000009-2-protocol

Тип документу:

Ілюстрація

Дата розміщення:

3 лют. 2023 11:02
pdf
UA-PS-2021-08-12-000071-1-protocol

Тип документу:

Ілюстрація

Дата розміщення:

3 лют. 2023 11:02
pdf
Protokol_ZK_23_07_2021

Тип документу:

Ілюстрація

Дата розміщення:

3 лют. 2023 11:02
pdf
Uhvala_GSDO_17_06_2021

Тип документу:

Ілюстрація

Дата розміщення:

3 лют. 2023 11:02
pdf
Zapyt_Shorsa_31_05_2021

Тип документу:

Ілюстрація

Дата розміщення:

3 лют. 2023 11:02
pdf
Zapyt_Shorsa_12_04_2021

Тип документу:

Ілюстрація

Дата розміщення:

3 лют. 2023 11:02
pdf
Vytiag_EDR_Bankrut_zasnovnyk

Тип документу:

Публічний паспорт активу

Дата розміщення:

3 лют. 2023 11:02
pdf
Протокол торгів BRD001-UA-20221121-30394

Тип документу:

Ілюстрація

Дата розміщення:

3 лют. 2023 11:02
pdf
Протокол торгів BRE001-UA-20221109-22844

Тип документу:

Ілюстрація

Дата розміщення:

3 лют. 2023 11:02
pdf
Протокол торгів BRE001-UA-20221024-42518

Тип документу:

Ілюстрація

Дата розміщення:

3 лют. 2023 11:02
pdf
Protokol_ZKK_10_13_01_2023

Тип документу:

Документ

Дата розміщення:

3 лют. 2023 11:02
pdf
Протокол торгів BRE001-UA-20230117-20601

Тип документу:

Ілюстрація

Дата розміщення:

3 лют. 2023 11:02
2
Dogovir_lot1_auktsion 4.2

Тип документу:

Типова форма договору

Дата розміщення:

3 лют. 2023 11:02
Основний контакт
Ім'я:
Струць Микола Петрович
Телефон:
+380672151828
E-mail:
Факс:

Організатор торгів

Назва:
Арбітражний керуючий Струць Микола Петрович
Код ЄДРПОУ:
3066108778
Веб сайт:
Не вказано
Адреса:
Україна, 04116, Київ, Київ, м. Київ, вул. Старокиївська, 10 И, корпус 7, офіс 104
№ свідоцтва про право на провадження діяльності арбітражного керуючого:
1444
Дата видачі свідоцтва про право на провадження діяльності арбітражного керуючого:
8 серп. 2013 00:00

Інформація про боржника

Назва:
Товариство з обмеженою відповідальністю «Промінмет»
Код ЄДРПОУ:
32228523
Веб сайт:
Не вказано
Адреса:
Україна, Дніпропетровська область, Дніпро, вул. Січеславська набережна, 29-А

Вас може зацікавити

Корпоративні права (частка) Товариства з обмеженою відповідальністю "ТАЙЛОН" (код ЄДРПОУ 33564306) в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Приват-Фінансист» (код ЄДРПОУ 35201640) в розмірі 17500,00 грн.

Корпоративні права (частка) Товариства з обмеженою відповідальністю "ТАЙЛОН" (код ЄДРПОУ 33564306) в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Приват-Фінансист» (код ЄДРПОУ 35201640) в розмірі 17500,00 грн.
Ім'я:
Арбітражний керуючий Дикаленко Аліна Віталіївна
E-mail: dykalenko.lawyer@gmail.com Телефон: +380957233261 ІПН/РНОКПП:
3430206160
Початкова ціна
Щоб зберегти і відстежувати цікавий для вас аукціон необхідно зареєструватись

14 000,00 грн без ПДВ

Дивитись