Вопросы

Поточний ремонт приміщень (ремонт водопровідно-каналізаційних мереж (із заміною санітарно-технічних приладів) в Рівненському ліцеї №25 Рівненської міської ради, за адресою: вул. Євгена Коновальця, 17 у м. Рівне

Зарегистрируйтесь, чтобы поставить анонимный вопрос о закупке
Зарегистрироваться

Вопросы к закупке

Кошторис
Есть ответ
1 июн. 22:58
1 июн. 22:58
Шановний Замовнику, умовами тендерної документації визначено, що: "До складу цієї ціни учасник включає прямі, загально-виробничі та інші витрати на будівництво об’єкту (відрядження, перевезення працівників, тощо), прибуток, кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій, кошти на покриття додаткових витрат, пов’язаних з інфляційними процесами, кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва, кошти на сплату податків, зборів, обов'язкових платежів". Просимо видалити умову щодо включнення коштів на покриття додаткових витрат, пов’язаних з інфляційними процесами, кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва, у звязку з тим що термн виконання робіт по даному предмету закупівлі до 31.12.2023 р. Дякуємо!

Ответ:

2 июн. 12:44

Шановний Учаснику, ваші зауваження розглянуті.
Кваліфікаційні виоги
Есть ответ
1 июн. 23:01
1 июн. 23:01
Шановний Замовнику, умовами тендерної документації визначено що "На підтвердження фінансової спроможності учасник процедури закупівлі має надати фінансову звітність із відповідними квитанціями про прийняття звітності контролюючими органами, відповідно до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 07.02.2013 № 73 або скорочену фінансову звітність відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні». Фінансова звітність або скорочена фінансова звітність надається за останній звітний період. Якщо учасник процедури закупівлі є новоствореним підприємством (працює менше року), учасник має надати фінансову звітність за період роботи). У разі, якщо складання та подання фінансової звітності або скороченої фінансової звітності не передбачені законодавством для учасником, учасник має надати лист пояснення із посиланням на відповідні норми Закону. У графі 2000 звіту про фінансові результати чистий дохід від реалізації продукції не має бути меншим, ніж очікувана вартість предмета закупівлі." Дана умова є дискримінаційною та порушує права учасників на участь у закупівлі на рівних умовах. Просимо внести зміни до тендерної документації та видалити дану вимогу. ДЯкуємо за розуміння!

Ответ:

2 июн. 12:44

Шановний Учаснику, ваші зауваження розглянуті.
кваліфікаційні вимоги
Есть ответ
1 июн. 23:06
1 июн. 23:06
Шановний Замовнику, умовами тендерної документації визначено що "Обов’язкова наявність в учасника (власного або залученого на підставі договірних відносин) інженера з охорони праці (будівництво), що сертифікований згідно з вимогами стандарту СОУ-С-001:2016 «Процедура сертифікації фахівців будівельної галузі», кваліфікація якого підтверджується шляхом подання в складі тендерної пропозиції копії Сертифікату Фахівця будівельної галузі Інженера з охорони праці з можливістю претендувати на виконання функцій координатора з питань охорони праці на будівельних майданчиках. Орган із сертифікації персоналу будівельної галузі, що видав вищевказаний сертифікат має бути акредитований Національним агентством з акредитації України згідно ISO/IEC 17024 в сфері «Сертифікація персоналу будівельної галузі», на підтвердження надати копію - Атестату про акредитацію." "Учасники закупівлі у складі тендерної пропозиції також надають оригінали або належним чином завірені копії посвідчень усіх працівників робітничих професій, що вказані у довідці про проходження ними навчання та перевірки знань з питань пожежної безпеки." Дані умови є дискримінаційними та порушує права учасників на участь у закупівлі на рівних умовах, тому що предметом закупівлі є поточний ремонт та серед переліку робіт Технічного завдання, тобто Додатку 2 до тендерної документації немає виконання протипожежних робіт. Просимо внести зміни до тендерної документації та видалити дані вимоги. ДЯкуємо за розуміння!

Ответ:

2 июн. 12:44

Шановний Учаснику, ваші зауваження розглянуті.
Тендерна документація складена з порушеннями
Есть ответ
2 июн. 22:27
2 июн. 22:27
Відповідно до п.3 Розділу6. Результати торгів та укладання договору про закупівлю Тендерної документації зазначено: Переможець процедури закупівлі під час укладення договору про закупівлю повинен надати: інформацію про право підписання договору про закупівлю; достовірну інформацію про наявність у нього чинної ліцензії або документа дозвільного характеру на провадження виду господарської діяльності, якщо отримання дозволу або ліцензії на провадження такого виду діяльності передбачено законом. Зазначене суперечить п. 17 Особливостей (в редакції чинній на момент оголошення процедури закупівлі), зокрема абзаци перший та другий цього пункту звучать так: Договір про закупівлю за результатами проведеної закупівлі згідно з пунктами 10 і 13цих особливостей укладається відповідно до Цивільного і Господарського кодексів України з урахуванням положень статті 41 Закону, крім частин другої - п’ятої, сьомої - дев’ятої статті 41 Закону та цих особливостей. Переможець процедури закупівлі під час укладення договору про закупівлю повинен надати відповідну інформацію про право підписання договору про закупівлю. Тобто, положення частини 2 ст.41 Закону України «Про публічні закупівлі» відповідно до якої Переможець процедури закупівлі/спрощеної закупівлі під час укладення договору про закупівлю повинен надати: 1) відповідну інформацію про право підписання договору про закупівлю; 2) копію ліцензії або документа дозвільного характеру (у разі їх наявності) на провадження певного виду господарської діяльності, якщо отримання дозволу або ліцензії на провадження такого виду діяльності передбачено законом та у разі якщо про це було зазначено у тендерній документації/оголошенні про проведення спрощеної закупівлі чи вимагалося замовником під час переговорів у разі застосування переговорної процедури закупівлі. На підставі викладеного, просимо привести Тендерну документацію у відповідність до вимог чинного законодавства, шляхом виключення дискримінаційної вимоги про необхідність надання переможцем процедури закупівлі під час укладення договору про закупівлю достовірну інформацію про наявність у нього чинної ліцензії або документа дозвільного характеру на провадження виду господарської діяльності, якщо отримання дозволу або ліцензії на провадження такого виду діяльності передбачено законом.

Ответ:

5 июн. 06:04

Шановний учаснику! Вдячні, за Ваше звернення! Відповідно до частини 2 статті 41 ЗУ «Про публічні закупівлі», передбачено, що – «Переможець процедури закупівлі/спрощеної закупівлі під час укладення договору про закупівлю повинен надати: 1) відповідну інформацію про право підписання договору про закупівлю; 2) копію ліцензії або документа дозвільного характеру (у разі їх наявності) на провадження певного виду господарської діяльності, якщо отримання дозволу або ліцензії на провадження такого виду діяльності передбачено законом та у разі якщо про це було зазначено у тендерній документації/оголошенні про проведення спрощеної закупівлі чи вимагалося замовником під час переговорів у разі застосування переговорної процедури закупівлі.». Відповідно до пункту 17 Особливостей, зазначено, що – «Договір про закупівлю за результатами проведеної закупівлі згідно з пунктами 10 і 13 цих особливостей укладається відповідно до Цивільного і Господарського кодексів України з урахуванням положень статті 41 Закону, крім частин другої - п’ятої, сьомої - дев’ятої статті 41 Закону та цих особливостей. Переможець процедури закупівлі під час укладення договору про закупівлю повинен надати відповідну інформацію про право підписання договору про закупівлю. Забороняється укладення договорів про закупівлю, що передбачають оплату замовником товарів, робіт і послуг до/без проведення відкритих торгів/використання електронного каталогу, крім випадків, передбачених цими особливостями.». Відповідно до пункту 1 Розділу 1 Тендерної документації, встановлено, що – «Тендерну документацію розроблено відповідно до вимог Закону України «Про публічні закупівлі» (далі – Закон) та Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 №1178 (далі – Особливості) зі змінами. Терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі. Терміни, які використовуються в цій документації, вживаються у значенні, наведеному в Законі та Особливостях.». Вимогами та умовами Тендерної документації вказується, що – «Учасник відповідає за одержання всіх необхідних дозволів, ліцензій, сертифікатів на послуги, запропоновані на торги та самостійно несе витрати на їх отримання.», окрім того, учасниками у складі пропозиції повинна бути надана - «Копія діючої ліцензії на право виконання будівельних робіт.». Отже, встановлення вимог, що надання учасниками-переможцями – «достовірної інформації про наявність у нього чинної ліцензії або документа дозвільного характеру на провадження виду господарської діяльності, якщо отримання дозволу або ліцензії на провадження такого виду діяльності передбачено законом.» - не суперечить чинному законодавству, в тому числі ЗУ «Про публічні закупівлі», «Особливостей», тощо, та в жодному випадку не є – дискримінаційними умовами. Окрім цього, умовами Тендерної документації зазначається, що – «У разі якщо учасник або переможець не повинен складати або відповідно до норм чинного законодавства (в тому числі у разі подання тендерної пропозиції учасником-нерезидентом / переможцем-нерезидентом відповідно до норм законодавства країни реєстрації) не зобов’язаний складати якийсь зі вказаних в положеннях документації документ, накладати електронний підпис, то він надає лист-роз’яснення в довільній формі, у якому зазначає законодавчі підстави щодо ненадання відповідних документів або ненакладення електронного підпису; або надає копію/ї роз'яснення/нь державних органів щодо цього.». Таким чином, пропонуємо потенційному Учаснику-переможцю, надати у складі пропозиції – відповідний лист-роз’яснення в довільній формі, у якому потенційний учасник-переможець має право зазначити законодавчі підстави щодо ненадання певних документів, які він не зобов’язаний складати відповідно до норм чинного законодавства.
Технічне завдання
Есть ответ
2 июн. 22:29
2 июн. 22:29
У Додатку № 2 до Тендерної документації у технічному завданні замовник надав Об'єми наданих послуг, однак без переліку матеріалів. Просимо внести зміни в Додаток № 2 до Тендерної документації, доповнивши його Локальним кошторисом з нульовими цінами або включити Відомість ресурсів, оскільки достовірно скласти кошторисний розрахунок без цих відомостей неможливо. Зазначене створить єдині умови для учасників процедури закупівлі при підготовці тендерної пропозиції.

Ответ:

5 июн. 06:04

Шановний учаснику! Вдячні, за Ваше звернення! Відповідно до пункту 5 Розділу I Тендерної документації, зазначається, що – «Учасники (резиденти та нерезиденти) всіх форм власності та організаційно-правових форм беруть участь у процедурах закупівель на рівних умовах.». Відповідно до умов Тендерної документації, передбачено, що – «Тендерні пропозиції мають право подавати всі заінтересовані особи.». Відповідно до пункту 30 Особливостей – «Під час проведення відкритих торгів тендерні пропозиції мають право подавати всі заінтересовані особи.». Інформація про технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ, Об'єми надання послуг, та матеріалів, обґрунтовані тим, що технічна специфікація сформована з відомостей обсягів робіт/дефектних актів, локальних кошторисів, тощо, які є частиною кошторисної документації, що розроблена проектною організацією, яка має відповідні знання та компетенцію. Зазначаємо, що «Об'ємами надання послуг», які передбачені у Додатку №2 до Тендерної документації зазначається перелік матеріалів та матеріальних ресурсів, зокрема, для прикладу – «Плитки керамічні», «Клеюча суміш для керамічної плитки», тощо. Відповідно до вимог Додатку №2 до Тендерної документації - для одержання всієї інформації, яка може бути необхідною для підготовки пропозиції та яку учасник вважає за необхідне отримати для прийняття участі у процедурі закупівлі, учасник може здійснити виїзд фахівця Учасника для огляду (обстеження) об’єкта, та уточнити весь перелік та обсяг надання послуг, що є предметом закупівлі. Замовником створено єдині та рівні, та недискримінаційні умови для потенційних учасників процедури закупівлі для підготовки тендерних пропозицій. Вдячні, за Ваше звернення!

Информация о заказчике

Наименование:
Код ЕГРПОУ:
25675242
Веб сайт:
Не указано
Адрес:
Україна, 33000, Рівненська область, Рівне, вул. Соборна, 30
Рейтинг:
Чтобы оставить отзыв про компанию и просмотреть её рейтинг, необходимо зарегистрироваться или войти в кабинет