Зверніть увагу! Ми оновили назву: відтепер Zakupki.Prom.ua називаються Zakupivli.Pro

Питання

Електрична енергія, (з розподілом) код 09310000-5 – Електрична енергія ДК 021:2015

Зареєструйтесь, щоб поставити анонімне питання щодо закупівлі
Зареєструватись

Питання щодо закупівлі

Індикатор діапазону коливання ціни в періоді постачання
Є відповідь
28 квіт. 10:44
28 квіт. 10:44
Згідно умов докум ентації Ціна РДН (ОЕС) для даної процедури закупівлі не може бути нижчою прогнозованої ціни РДН ОЕС, яка для даної закупівлі становить – 3,23927 грн. за 1 кВт*год без ПДВ. Дане значення визначено як середньозважену ціну на РДН у торговій зоні ОЕС України за березень місяць – 3,23927 грн за 1 кВт*год без ПДВ за даними ДП «Оператор ринку», розміщеними на його веб-сайті www.oree.com.ua. з врахуванням індикатора діапазону коливання ціни в періоді постачання. Якщо РДН березня (3,23927) + Індикатор діапазону коливання ціни в періоді постачання = 3,23927, то який тоді він Індикатор діапазону коливання ціни в періоді постачання????

Відповідь:

1 трав. 16:12

Шановний учаснику. Замовник зазначив у умовах тендерної документації, що ціна РДН (ОЕС) для даної процедури закупівлі не може бути нижчою прогнозованої ціни РДН ОЕС, яка для даної закупівлі становить – 3,23927 грн. за 1 кВт*год без ПДВ з метою запобігання демпінгу цін. Кожний учасник самостійно визначає ціну пропозиції враховуючи заявлений обсяг та очікувану вартість закупівлі.
Механізм визначення вартості електричної енергії чи коливання ціни товару на ринку???
Є відповідь
1 трав. 09:52
1 трав. 09:52
Згідно п.5.2. Проекту договору Ціна за 1 кВт*год електричної енергії визначається та змінюється відповідно до Додатка 6 до цього Договору. Додаток 6 – «Механізм визначення вартості електричної енергії. Порядок визначення та зміни ціни постачання електричної енергії». Відповідно до цього додатку Р =∑ (Ni факт* Цфакт * (1+М/100)+ Ni факт* Тпер+ Ni факт* Трозп)*1,2, грн (з ПДВ.) де, Цфакт* – фактична ціна електричної енергії, що закуплена Постачальником для Споживача за результатами розрахункового періоду на РДН, з врахуванням обов’язкових податків, зборів та платежів, що передбачені правилами ринку, законодавством та іншими нормативними документами (ставка внеску на регулювання НКРЕКП та вартість врегулювання небалансу, тощо), грн. за 1 кВт*год без ПДВ. Тобто формула передбачає, що кожного місяця ціна за одиницю буде змінюватися в залежності від вартості середньозваженої ціни РДН, яка склалась за відповідний період. (Дані можливо переглянути на сайті https://www.oree.com.ua/). Тобто формула включає застосування ч. 7 п. 19 Особливостей, а саме зміну середньозважених цін на електроенергію на ринку "на добу наперед". Однак у п.2 цього додатку зазначено, що «Зміна умов Договору в частині зміни ціни, здійснюється шляхом укладання додаткової угоди про внесення змін до Договору за результатами переговорів Сторін. Сторона – ініціатор зміни ціни не пізніше ніж за 20 (двадцять) календарних днів до застосування таких змін повідомляє другу Сторону про намір внести відповідні зміни до Договору» + «Внесення змін до Договору здійснюється у письмовій формі шляхом направлення заінтересованою стороною повідомлення (лист) про зміну ціни та додаткової угоди до Договору на електронну пошту, зазначену Сторонами у Договорі або на офіційному веб-сайті Сторони, з одночасним направленням поштовим відправленням оригіналу у паперовому вигляді на юридичну адресу Сторони» + «Згодою із запропонованими змінами є підписання Стороною додаткової угоди до Договору в термін, що не перевищує 20 днів з дати її отримання. Незгодою із запропонованими змінами є неотримання зацікавленою Стороною підписаної додаткової угоди у той самий строк.» + «2.1. Відповідно до положень ч. 2 п. 19 Особливостей….. Підтвердженням факту коливання ціни електричної енергії на ринку є довідка(и) (завірена копія довідки(ок)) Торгово-промислової палати України та/або її регіональних представництв щодо коливань (змін) середньозважених цін на РДН в ОЕС України (подекадно або за місяць) цін на РДН або інформація з офіційного сайту АТ «Оператор ринку» https://www.oree.com.ua/ щодо середньозважених цін на РДН (за календарний місяць) у вигляді, завірених підписом уповноваженої особи Сторони, роздруківок з електронної сторінки АТ «Оператор ринку» в мережі Інтернет» Яким чином можливе застосування механізму визначення вартості (пп.7 п.19 Особливостей) в залежності від ціни середньозважених цін на електроенергію на ринку "на добу наперед" яка склалась за період постачання (ціна за місяць постачання відома в останній календарний день місяця, за квітень місяць в цілому вартість буде відома 30 квітня) з одноразовим попередженням за 20 днів (Яким чином 10 квітня можливо встановити вартість за цілий квітень місяць) + з одночасним застосуванням вимог пп2 п.19 Особливостей де прив’язка йде до дат заключення договору та дат укладення додаткових угод та ще з можливостю розгляду замовником із запропонованими змінами протягом ще 20 днів з дати їх отримання. Якщо Ваша закупівля проводиться відповідно до формульного розрахунку виходу на торги та в проекті договору зазначений Механізм визначення вартості електричної енергії в залежності від ціни середньозважених цін на електроенергію на ринку "на добу наперед" пп.7 п19 Особливостей, то ніякі умови пп2 п.19 Особливостей та попередження за 20 днів не повинні застосовуватися. Визначитесь, яким підпунктом 2 чи 7 пункту 19 Ви плануєте користуватися у договірних відносинах та винесіть відповідні зміни, так щоб умови договору було можливо виконати.

Відповідь:

4 трав. 16:05

Шановний учаснику. Додатком 6 Проекту договору передбачено зміну істотних умов договору (ціна товару) відповідно до положень п. 19 Особливостей здійснення публічних закупівель,затверджених Постановою КМУ 1178. Закупівля проводиться відповідно до формульного розрахунку виходу на торги та в проекті договору зазначений Механізм визначення вартості електричної енергії в залежності від ціни середньозважених цін на електроенергію на ринку "на добу наперед" (пп.7 п19 Особливостей), тому якщо РДН не працюватиме під час воєнного стану Замовник зможе скористатися умови пп2 п.19 Особливостей. Ніяких протирічь в цьому питанні не має.
ціна
Є відповідь
2 трав. 20:13
2 трав. 20:13
Шановний замовник, розділом V "Оцінка тендерної пропозиції" зазначено, що розрахунок ціни відповідно до абзацу першого частини третьої ст. 22 Закону, за яку Учасник згоден постачати електроенергію, повинен здійснюватися наступним чином: Р = ∑ (Ni план * Ц прогн.рдн. * (1+М/100) + Ni план * Тпер.+ Ni план * Трозп. )* 1,2, грн з ПДВ де , Р – загальна вартість тендерної пропозиції у гривні (UAH) Ni план – плановий обсяг закупівлі електричної енергії для відповідного об’єкта Замовника -659400 кВт*год. Ціна РДН (ОЕС) для даної процедури закупівлі не може бути нижчою прогнозованої ціни РДН ОЕС, яка для даної закупівлі становить – 3,23927 грн. за 1 кВт*год без ПДВ. Дане значення визначено як середньозважену ціну на РДН у торговій зоні ОЕС України за березень місяць – 3,23927 грн за 1 кВт*год без ПДВ за даними ДП «Оператор ринку», розміщеними на його веб-сайті www.oree.com.ua. з врахуванням індикатора діапазону коливання ціни в періоді постачання. Т пер. – тариф на послуги з передачі електричної енергії з 01.04.2023 року затверджений регулятором для оператора системи передачі у встановленому порядку відповідно до постанови НКРЕКП від 21.12.2022 №1788–0,43025 за 1 кВт*год без ПДВ. Т розп. – тариф на послуги з розподілу електричної енергії АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» 2 клас, затверджений регулятором для оператора системи розподілу у встановленому порядку відповідно до постанови НКРЕКП від 21.12.2022 №1804 – 1,13656 грн. за 1 кВт*год без ПДВ. 1,2 – математичне вираження ставки податку на додану вартість (ПДВ-20 %). М – маржа (вартість послуг Учасника) запропонована Учасником у відсотках від загальної ціни тендерної пропозиції, %. Це все добре, але в Цпрог.рдн. замовником враховано індикатор діапазону коливання ціни в період постачання, тобто в середньозважену ціну на РДН яка становить 3,23927 грн. за 1 кВт*год без ПДВ за березень місяць, вже вкладено індикатор коливання, це як так, пояснить будь ласка? ЧИ ЯКИЙ САМЕ % ІНДИКАТОРА ДІАПАЗОНУ КОЛИВАННЯ ? Чи він дорівнює 0?

Відповідь:

5 трав. 13:03

Шановний учаснику.Замовник зазначив у умовах тендерної документації, що ціна РДН (ОЕС) для даної процедури закупівлі не може бути нижчою прогнозованої ціни РДН ОЕС, яка для даної закупівлі становить – 3,23927 грн. за 1 кВт*год без ПДВ з метою запобігання демпінгу цін. Кожний учасник самостійно визначає ціну пропозиції враховуючи заявлений обсяг та очікувану вартість закупівлі.
Умови тендерної документації
Є відповідь
3 трав. 12:43
3 трав. 12:43
Шановний Замовнику, тендерна документація містить вимогу наступного змісту: Учасник у складі тендерної пропозиції надає лист, у якому гарантує згоду з умовами Тендерної документації та всіх додатків до неї та розуміє їх економічний, технічний та юридичний зміст. Просимо надати роз’яснення, що ви маєте на увазі під економічним змістом тендерної документації.

Відповідь:

5 трав. 13:19

Шановний замовнику, замовник оголосив закупівлю із застосуванням формульного розрахунку це є економічним змістом тендерної документації.
Тендерні вимоги
Є відповідь
4 трав. 15:29
4 трав. 15:29
Шановний Замовнику, згідно п.1 Розділу ІІІ Вашої тендерної документації Учасник повинен надати довідку у довільній формі, про те, що Учасник ознайомився з істотними умовами договору, які зазначені у проекті договору та погоджується з включенням їх до договору про закупівлю. В той же час згідно п.2 Розділу V Вашої тендерної документації Учасник, який подав тендерну пропозицію, вважається таким, що згодний з проєктом договору про закупівлю, викладеним у Додатку 4 до цієї тендерної документації, та буде дотримуватися умов своєї тендерної пропозиції протягом строку, встановленого в п. 4 Розділу 3 до цієї тендерної документації. Просимо надати роз’яснення, чи потрібно надавати довідку про те, що Учасник ознайомився з істотними умовами договору, які зазначені у проекті договору та погоджується з включенням їх до договору про закупівлю. Просимо внести відповідні зміни до Тендерної документації.

Відповідь:

5 трав. 13:05

Шановний учаснику, потрібно надавати довідку у довільній формі, про те, що Учасник ознайомився з істотними умовами договору, які зазначені у проекті договору та погоджується з включенням їх до договору про закупівлю.
Особливості проведення відкритих торгів
Є відповідь
4 трав. 15:30
4 трав. 15:30
Шановний замовнику, звертаємо увагу, що тендерна документація протирічить Постанові КМУ № 1178 від 12.10.2022 та оголошенню про проведення відкритих торгів. Так, згідно п.35 Постанови КМУ від 12 жовтня 2022 р. № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» відкриті торги проводяться без застосування електронного аукціону. У пункті 3 розділу 1 тендерної документації зазанчено, що відкриті торги з особливостями (без аукціону), що цілком відповідає приписам законодавства, однак у пункті 1 розділу 5 документації йде посилання на результати проведеного аукціону. Просимо внести відповідні зміни до тендерної документації та привести її у відповідність до вимог чинного законодавства.

Відповідь:

5 трав. 13:16

Шановний учаснику, пунктом 3 розділу 1 та пунктом 1 розділу 5 (другий абзац) тендерної документації зазначено, що відкриті торги з особливостями проводяться без аукціону, крім того технічна можливість проведення аукціонів під час воєнного стану з початку року відсутня.
Визначення ціни
Є відповідь
4 трав. 15:30
4 трав. 15:30
Шановний замовнику, звертаємось до Вас із наступного питання. Додатком 6 до проекту Договору ви зауважуєте, що фактична вартість електричної енергії буде розраховуватися по завершенню розрахункового періоду. Але це протиріччить Постанові КМУ «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» № 1178, згідно якої: п. 37 Оцінка тендерної пропозиції проводиться електронною системою закупівель автоматично на основі критеріїв і методики оцінки, визначених замовником у тендерній документації, шляхом визначення тендерної пропозиції найбільш економічно вигідною. п. 39. За результатами розгляду та оцінки тендерної пропозиції замовник визначає переможця процедури закупівлі та приймає рішення про намір укласти договір про закупівлю відповідно до Закону з урахуванням цих особливостей. П.46 Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, який визнаний переможцем процедури закупівлі, Таким чином, ціна електричної енергії визначається за результатами проведення процедури відкритих торгів та закріплюється у договорі, а тому не може визначатися по закінченню розрахункового періоду. Крім того, згідно Додатку 6 до проекту Договору підтвердженням факту коливання ціни електричної енергії на ринку є довідка(и) (завірена копія довідки(ок)) Торгово-промислової палати України та/або її регіональних представництв щодо коливань (змін) середньозважених цін на РДН в ОЕС України (подекадно або за місяць) цін на РДН або інформація з офіційного сайту АТ «Оператор ринку» https://www.oree.com.ua/ щодо середньозважених цін на РДН (за календарний місяць) у вигляді, завірених підписом уповноваженої особи Сторони, роздруківок з електронної сторінки АТ «Оператор ринку» в мережі Інтернет. Просимо надати інформацію, яким чином та у який строк Замовник торгів (Споживач) буде надавати постачальнику довідки Торгово-промислової палати України та/або її регіональних представництв або роздруківки з сайту АТ «Оператор ринку» https://www.oree.com.ua/ щодо середньозважених цін на РДН (за календарний місяць) для того, що б Постачальник здійснив відповідні розрахунки.

Відповідь:

5 трав. 13:46

Шановний учаснику, стосовно 1 частини Вашого запитання повідомляємо: умовами Додатку 6 тендерної документації передбачено проведення розрахунків з Постачальником (переможцем торгів) за фактичний обсяг отриманої електричної енергії по закінченню розрахункового періоду, це не яким чином не стосується механізму проведення оцінки тендерної пропозиції учасника, визначеному п.37 Особливостей по Постанові № 1178. Тому протиріччя відсутні, стосовно 2 частини запитання повідомляємо: довідки про зміну ціни Постачальник подаватиме в складі розрахункових документів (акту та рахунку).
Щодо сертифікатів ISO
Є відповідь
4 трав. 15:59
4 трав. 15:59
Шановний Замовнику! Просимо привести тендерну документацію у відповідність законодавству та виключити дискримінаційні вимоги, а саме: пунктом 1 розділу ІІІ тендерної документації передбачено, що учасник у складі тендерної пропозиції повинен надати ● оригінал сертифікату відповідності вимогам ДСТУ ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015, IDT) «Системи управління якістю. Вимоги», виданого на ім‘я учасника закупівлі у відповідності до міжнародних норм та вимог Національної агенції з акредитації України, наданий документ повинен відповідати предмету закупівлі; ● оригінал сертифікату відповідності вимогам ДСТУ ISO 14001:2015 (ISO 14001:2015, IDT) «Системи екологічного управління. Вимоги та настанови щодо застосування», виданого на ім‘я учасника закупівлі у відповідності до міжнародних норм та вимог Національної агенції з акредитації України, та чинного на момент подачі тендерної пропозиції, наданий документ повинен відповідати предмету закупівлі. Система ISO є міжнародною системою стандартів якості, до якої приєдналась Україна. Тобто, сертифікати відповідності стандартам якості ISO можуть видаватися установами, які пройшли відповідну акредитацію не тільки в України, а в будь-якій країні, яка приєдналась до визнання, та запровадження міжнародної системи стандартів якості ISO. Таким чином, вимагати від учасника підтвердження отримання сертифікату від установи, яка включена до реєстру акредитованих органів оцінки відповідності Національного агентства з акредитації України є дискримінаційною вимогою відносно тих учасників, які отримали сертифікати від установ, які акредитовані в інших країнах.

Відповідь:

5 трав. 13:00

Шановний запитувач! Відповідно до п.28 постанови Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» (далі – Особливості) тендерна документація формується замовником відповідно до вимог статті 22 Закону з урахуванням цих Особливостей, також відповідно до абз.1 ч.3 статті 22 Закону тендерна документація може містити іншу інформацію, вимоги щодо наявності якої передбачені законодавством та яку замовник вважає за необхідне включити до тендерної документації. На підставі вищенаведеного замовником були встановлені вимоги щодо надання в складі тендерної пропозиції сертифікатів ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015, IDT) «Системи управління якістю» та ISO 14001:2015 (ISO 14001:2015, IDT) «Системи екологічного управління. Дані сертифікати підтверджує надійність учасника, який бере участь у закупівлі та стосується провадження господарської діяльності у енергетичному секторі. На підставі наведеного вище вимоги ст. 5 Закону України щодо принципів здійснення публічних закупівель та недискримінація учасників Замовником повністю виконуються.

Інформація про замовника

Назва:
Код ЄДРПОУ:
41033818
Веб сайт:
Не вказано
Адреса:
Україна, 65058, Одеська область, м. Одеса, вул. Сегедська, буд. 10 А
Рейтинг:

Про цю компанію ще не залишали відгуків

Щоб залишити відгук про компанію і подивитися її рейтинг, необхідно зареєструватись або увійти в кабінет