Question

поточний ремонт найпростіших укриттів

Register to ask anonymous purchase question
Sign up

Question to procurement

Сертифікат інженера-проектуальника
There's an answer
Mar 28, 14:39
Mar 28, 14:39
У додатку 2 до тендерної документації містяться наступні вимоги: 2.2. Обов’язкова наявність у штаті інженера-проектувальника, що має кваліфікаційний сертифікат відповідального виконавця окремих видів робіт (послуг), пов’язаних зі створенням об’єктів архітектури (інженерно-будівельне проектування у частині кошторисної документації) (з наданням сертифікату). Згідно Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності”, ст. 1. Визначення термінів, п. 1. У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні: 1) будівництво - нове будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний ремонт об’єкта будівництва. Згідно Закону України «Про архітектурну діяльність», ст. 17 Громадяни, які одержали відповідний кваліфікаційний сертифікат, мають особисту печатку та несуть відповідальність за неналежне виконання робіт (послуг), право виконання яких визначено кваліфікаційним сертифікатом, та порушення вимог законодавства, будівельних норм, стандартів і правил. Згідно «Порядку розроблення проектної документації на будівництво об'єктів», п. 12 Окремі розділи або частини проектної документації розробляються під керівництвом відповідальних виконавців, які мають кваліфікаційний сертифікат. Згідно вимог «Настанови з визначення вартості будівництва» 1.1. Ця Настанова визначає основні правила застосування кошторисних норм та нормативів з ціноутворення у будівництві для визначення вартості нового будівництва, реконструкції, капітального ремонту будинків, будівель і споруд будь-якого призначення, їх комплексів та частин, лінійних об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури, а також реставрації пам’яток архітектури та містобудування (далі – будівництво). п. 2.5. Вартість будівництва визначається: 1) на стадії проектування ― у складі інвесторської кошторисної документації; 2) на стадії визначення ціни пропозиції учасника процедури закупівель (договірної ціни, яка може встановлюватися твердою або приблизною (динамічною)); Згідно Закону України «Про публічні закупівлі» ст. 22. Тендерна документація 2. У тендерній документації зазначаються такі відомості: 2) один або декілька кваліфікаційних критеріїв відповідно до статті 16 цього Закону, підстави, встановлені статтею 17 цього Закону, та інформація про спосіб підтвердження відповідності учасників установленим критеріям і вимогам ЗГІДНО ІЗ ЗАКОНОДАВСТВОМ (ключова фраза – згідно із законодавством). Згідно Закону України «Про публічні закупівлі» п. 11. Документи, що не передбачені законодавством для учасників - юридичних, фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб - підприємців, не подаються ними у складі тендерної пропозиції/пропозиції. Виходячи з вищевикладеного, оскільки тендер об’явлений на послуги за вже розробленою та затвердженою проектною документацією «Поточний ремонт найпростіших укриттів…», а згідно листа Мінрегіону від 19.07.2021 р. № 8/15.1/4197-21 «поточний ремонт не є видом будівництва, тому положення законодавчих, нормативно-правових актів та документів у сфері будівництва не розповсюджуються на здійснення поточного ремонту», поясніть, будь ласка, згідно якого законодавства обов’язкова наявність у штаті інженера-проектувальника, що має кваліфікаційний сертифікат, під час надання послуг з поточного ремонту? Подібним чином можна вимагати наявність у штаті інженера-проектувальника з науковим ступенем професора?

Answer:

Mar 31, 15:07

Шановний учасник! Повідомляємо, що Тендерна документація розроблено відповідно до вимог Закону України «Про публічні закупівлі» (зі змінами та доповненнями) (далі — Закон) та Постанови Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» (далі — Особливості). Відповідно до абзацу 7 п. 28 Особливостей, замовник має право встановлювати один або кілька кваліфікаційних критеріїв відповідно до статті 16 Закону з урахуванням положень цих Особливостей та інформацію про спосіб підтвердження відповідності учасників процедури закупівлі установленим критеріям і вимогам згідно із законодавством. Відповідно до цієї норми, замовник у тендерній документації визначив вичерпний перелік документів та вимоги до них, які мають бути надані учасником, виходячи зі специфіки предмета закупівлі, керуючись принципами здійснення закупівель та з дотриманням законодавства в цілому. Наявність у інженера-проектувальника кваліфікаційного сертифікату відповідального виконавця окремих видів робіт (послуг), пов’язаних зі створенням об’єктів архітектури (інженерно-будівельне проектування у частині кошторисної документації) є умовою закупівлі, оскільки кошторис (договірна ціна) щодо послуг з виконання робіт складається інженером-проектувальником. Враховуючи вищевикладене, у Замовника відсутні підстави для внесення змін до Тендерної документації.
Провідний інженер-констультант
There's an answer
Mar 28, 15:52
Mar 28, 15:52
У додатку 2 до тендерної документації містяться наступні вимоги: 2.3 Обов’язкова наявність у штаті сертифікованого провідного інженера-консультанта (будівництво) (для підтвердження Учасник повинен надати Сертифікат фахівця будівельної галузі, який підтверджує, що особа сертифікована згідно з вимогами стандарту СОУ-С-001:2016 «Процедура сертифікації фахівців будівельної галузі» та має компетентність для здійснення діяльності в будівельній галузі як інженер-консультант) (будівництво) за кваліфікаційним рівнем (категорії – провідний). Наявність інженера-консультанта регламентується Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності», ст. 1, п. 4-1, але згідно листа Мінрегіону від 19.07.2021 р. № 8/15.1/4197-21 «поточний ремонт не є видом будівництва, тому положення законодавчих, нормативно-правових актів та документів у сфері будівництва не розповсюджуються на здійснення поточного ремонту». Більше того, у проєкті «Договору на надання послуг з поточного ремонту» відсутня вимога про залучення інженера-консультанта із зазначенням його повноважень та зобов’язання підрядника щодо надання інженеру-консультанту доступу до будівельного майданчика, як це передбачено «Загальними умовами укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві». Поясніть, згідно з яким законодавством вимагається наявність у штаті сертифікованого провідного інженера-консультанта за даною тендерною документацією, якщо він не може і не буде приймати участь у поточному ремонті найпростіших укриттів?

Answer:

Mar 31, 15:08

Шановний учасник! Повідомляємо, що Тендерна документація розроблено відповідно до вимог Закону України «Про публічні закупівлі» (зі змінами та доповненнями) (далі — Закон) та Постанови Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» (далі — Особливості). Відповідно до абзацу 7 п. 28 Особливостей, замовник має право встановлювати один або кілька кваліфікаційних критеріїв відповідно до статті 16 Закону з урахуванням положень цих Особливостей та інформацію про спосіб підтвердження відповідності учасників процедури закупівлі установленим критеріям і вимогам згідно із законодавством. Відповідно до цієї норми, замовник у тендерній документації визначив вичерпний перелік документів та вимоги до них, які мають бути надані учасником, виходячи зі специфіки предмета закупівлі, керуючись принципами здійснення закупівель та з дотриманням законодавства в цілому. Оскільки, у штаті Замовника відсутні спеціалісти в галузі будівництва, відповідно до чинного законодавства Замовником визначено вимогу про наявність інженера-консультанта, який забезпечуватиме організаційне та консультативне супроводження поточного ремонту . До основних його обов’язків можна віднести: об’єктивність і незалежність, контроль виконання всіх пунктів договору, а саме дотримання графіку, контроль за ходом та якістю поточного ремонту, у разі необхідності надаватиме рекомендації щодо усунення порушень під час поточного ремонту та контролювати хід виконання таких рекомендацій, приймання та збереження всіх гарантійних документів і сертифікатів відповідності на всі будівельні матеріали, вироби і конструкції та забезпечення передачі їх замовнику після закінчення поточного ремонту, інформування замовника про наявність проблемних питань, які виникли або можуть виникнути в ході поточного ремонту, тощо. Якщо виникає необхідність, то його залучають до участі у вирішенні спорів, особливо на етапах досудового вирішення спорів Отже, тендерна документація складена таким чином, щоб максимально забезпечити організаційно-технологічну надійність проведення поточного ремонту та забезпечити максимальне ефективне використання бюджетних коштів на об’єкт. Визначена вимога застосовується до всіх без винятку учасників. Враховуючи вищевикладене, у Замовника відсутні підстави для внесення змін до Тендерної документації.
Екологічні характеристики робіт
There's an answer
Mar 28, 16:11
Mar 28, 16:11
У частині 5 статті 23 Закону України «Про публічні закупівлі» наведено наступне: Замовник може вимагати від учасників підтвердження того, що пропоновані ними товари, послуги чи роботи за своїми екологічними чи іншими характеристиками відповідають вимогам, установленим у тендерній документації. У разі встановлення екологічних чи інших характеристик товару, роботи чи послуги замовник повинен в тендерній документації зазначити, які маркування, протоколи випробувань, декларація або сертифікати можуть підтвердити відповідність предмета закупівлі таким характеристикам. Але тендерною документацією чомусь вимагається тільки сертифікат ДСТУ ISO 14001:2015, ISO 14001:2015 без встановлення екологічних характеристик робіт (можливо вони є, але не опубліковані згідно вимог Закону). Тому виникає запитання - які екологічні характеристики встановлені для робіт з поточного ремонту найпростішіх укриттів за даною тендерною документацією?

Answer:

Mar 31, 15:09

Шановний учасник! Повідомляємо, що Тендерна документація розроблено відповідно до вимог Закону України «Про публічні закупівлі» (зі змінами та доповненнями) (далі — Закон) та Постанови Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» (далі — Особливості). Так, п. 28 Особливостей зазначено, що тендерна документація формується замовником відповідно до вимог статті 22 Закону з урахуванням Особливостей. Водночас, згідно ч. 3 ст. 22 Закону, тендерна документація може містити іншу інформацію, вимоги щодо наявності якої передбачені законодавством та яку замовник вважає за необхідне включити до тендерної документації. При цьому, встановлення екологічних чи інших характеристик товару, роботи чи послуги, є правом Замовника, а не його обов’язком. Виходячи з вищесказаного, Замовник вважає за доцільне визначити у тендерної документації ті вимоги та перелік документів на підтвердження таких вимог, які містяться у тендерної документації. Враховуючи вищевикладене, у Замовника відсутні підстави для внесення змін до Тендерної документації.
Вимоги щодо ISO 14001:2015
There's an answer
Mar 28, 16:20
Mar 28, 16:20
Згідно вимог стандарту ISO 14001:2015 «Системи екологічного управління. Вимоги та настанови щодо застосування» п. 0.2 Цей стандарт, як і інші стандарти, не призначено для збільшення чи змінення правових вимог щодо організації. Тобто даний стандарт не може слугувати правовою вимогою для участі організацій у тендері. Крім того, згідно листа Мінрегіону від 19.07.2021 р. № 8/15.1/4197-21 «поточний ремонт не є видом будівництва, тому положення законодавчих, нормативно-правових актів та документів у сфері будівництва не розповсюджуються на здійснення поточного ремонту". З цього приводу просимо пояснити вимогу надати сертифікати відповідності системи екологічного управління ДСТУ ISO 14001:2015, ISO 14001:2015 щодо діяльності у сфері будівництва?

Answer:

Mar 31, 15:10

Шановний учасник! Повідомляємо, що Тендерна документація розроблено відповідно до вимог Закону України «Про публічні закупівлі» (зі змінами та доповненнями) (далі — Закон) та Постанови Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» (далі — Особливості). Відповідно до абзацу 7 п. 28 Особливостей, замовник має право встановлювати один або кілька кваліфікаційних критеріїв відповідно до статті 16 Закону з урахуванням положень цих Особливостей та інформацію про спосіб підтвердження відповідності учасників процедури закупівлі установленим критеріям і вимогам згідно із законодавством. Відповідно до цієї норми, замовник у тендерній документації визначив вичерпний перелік документів та вимоги до них, які мають бути надані учасником, виходячи зі специфіки предмета закупівлі, керуючись принципами здійснення закупівель та з дотриманням законодавства в цілому. Наявність у інженера-проектувальника кваліфікаційного сертифікату відповідального виконавця окремих видів робіт (послуг), пов’язаних зі створенням об’єктів архітектури (інженерно-будівельне проектування у частині кошторисної документації) є умовою закупівлі, оскільки кошторис (договірна ціна) щодо надання послуг з виконання робіт складається інженером-проектувальником. Враховуючи вищевикладене, у Замовника відсутні підстави для внесення змін до Тендерної документації.
Характеристики робіт стосовно управління якістю
There's an answer
Mar 28, 16:25
Mar 28, 16:25
У частині 5 статті 23 Закону України «Про публічні закупівлі» наведено наступне: Замовник може вимагати від учасників підтвердження того, що пропоновані ними товари, послуги чи роботи за своїми екологічними чи іншими характеристиками відповідають вимогам, установленим у тендерній документації. У разі встановлення екологічних чи інших характеристик товару, роботи чи послуги замовник повинен в тендерній документації зазначити, які маркування, протоколи випробувань, декларація або сертифікати можуть підтвердити відповідність предмета закупівлі таким характеристикам. Але тендерною документацією чомусь вимагається тільки сертифікат ISO 9001:2015 без встановлення характеристик робіт (можливо вони є, але не опубліковані згідно вимог Закону). Тому виникає запитання - які характеристики стосовно управління якістю встановлені для робіт з поточного реомнту за даною тендерною документацією?

Answer:

Mar 31, 15:13

Шановний учасник! Повідомляємо, що Тендерна документація розроблено відповідно до вимог Закону України «Про публічні закупівлі» (зі змінами та доповненнями) (далі — Закон) та Постанови Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» (далі — Особливості). Відповідно до абзацу 7 п. 28 Особливостей, замовник має право встановлювати один або кілька кваліфікаційних критеріїв відповідно до статті 16 Закону з урахуванням положень цих Особливостей та інформацію про спосіб підтвердження відповідності учасників процедури закупівлі установленим критеріям і вимогам згідно із законодавством. Відповідно до цієї норми, замовник у тендерній документації визначив вичерпний перелік документів та вимоги до них, які мають бути надані учасником, виходячи зі специфіки предмета закупівлі, керуючись принципами здійснення закупівель та з дотриманням законодавства в цілому. Оскільки, у штаті Замовника відсутні спеціалісти в галузі будівництва, відповідно до чинного законодавства Замовником визначено вимогу про наявність інженера-консультанта, який забезпечуватиме організаційне та консультативне супроводження поточного ремонту . До основних його обов’язків можна віднести: об’єктивність і незалежність, контроль виконання всіх пунктів договору, а саме дотримання графіку, контроль за ходом та якістю поточного ремонту, у разі необхідності надаватиме рекомендації щодо усунення порушень під час поточного ремонту та контролювати хід виконання таких рекомендацій, приймання та збереження всіх гарантійних документів і сертифікатів відповідності на всі будівельні матеріали, вироби і конструкції та забезпечення передачі їх замовнику після закінчення поточного ремонту, інформування замовника про наявність проблемних питань, які виникли або можуть виникнути в ході поточного ремонту, тощо. Якщо виникає необхідність, то його залучають до участі у вирішенні спорів, особливо на етапах досудового вирішення спорів Отже, тендерна документація складена таким чином, щоб максимально забезпечити організаційно-технологічну надійність проведення поточного ремонту та забезпечити максимальне ефективне використання бюджетних коштів на об’єкт. Визначена вимога застосовується до всіх без винятку учасників. Враховуючи вищевикладене, у Замовника відсутні підстави для внесення змін до Тендерної документації.
ISO 9001:2015, ISO 45001:2018
There's an answer
Mar 28, 16:29
Mar 28, 16:29
Згідно листа Мінрегіону від 19.07.2021 р. № 8/15.1/4197-21 «поточний ремонт не є видом будівництва, тому положення законодавчих, нормативно-правових актів та документів у сфері будівництва не розповсюджуються на здійснення поточного ремонту". З цього приводу просимо пояснити вимогу надати сертифікати відповідності системи управління якістю ДСТУ EN ISO 9001:2018, ДСТУ ISO 9001:2015, ISO 9001:2015 та сертифікати відповідності системи управління охороною здоров’я та безпекою праці ДСТУ ISO 45001:2019, ISO 45001:2018 щодо діяльності у сфері будівництва?

Answer:

Mar 31, 15:15

Шановний учасник! Повідомляємо, що Тендерна документація розроблено відповідно до вимог Закону України «Про публічні закупівлі» (зі змінами та доповненнями) (далі — Закон) та Постанови Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» (далі — Особливості). Так, п. 28 Особливостей зазначено, що тендерна документація формується замовником відповідно до вимог статті 22 Закону з урахуванням Особливостей. Водночас, згідно ч. 3 ст. 22 Закону, тендерна документація може містити іншу інформацію, вимоги щодо наявності якої передбачені законодавством та яку замовник вважає за необхідне включити до тендерної документації. При цьому, встановлення екологічних чи інших характеристик товару, роботи чи послуги, є правом Замовника, а не його обов’язком. Виходячи з вищесказаного, Замовник вважає за доцільне визначити у тендерної документації ті вимоги та перелік документів на підтвердження таких вимог, які містяться у тендерної документації, у тому числі проекті договору. Враховуючи вищевикладене, у Замовника відсутні підстави для внесення змін до Тендерної документації.

Information about customer

Name:
EDRPOU code:
05395687
Web site:
Not indicated
Address:
Україна, 69065, Запорізька область, ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛИЦЯ ДУДИКІНА, будинок 9
Rating:
To leave a review about a company and see its rating, you must sign up or Sign in